Трансформація інвестиційної інфраструктури – запорука економічної безпеки: національний та регіональний аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Іртищева, І. О.
Рогатіна, Л. П.
Крамаренко, І. С.
Андрющенко, Є. Г.
Білан, В. В.
Irtyshcheva, I.
Rogatina, L.
Kramarenko, I.
Andriushchenko, Ye.
Bilan, V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Досліджено, що інвестиційна інфраструктура розглядається переважно з позицій державного та управлінського рівня і спрямована на забезпечення інвестиційного розвитку регіону, пріоритетних галузей та видів економічної діяльності. Проте інвестиційні вкладення здійснюються суб'єктами ринкової економіки, а саме, інвесторами, кожний з яких переслідує насамперед комерційні цілі. Саме тому важливим напрямом оцінки інвестиційної інфраструктури є саме оцінка ефективності її функціонування з позицій діючих та потенційних інвесторів, що забезпечать економічну безпеку. Проаналізовано регіональні інституції розвитку бізнесу та інвестицій, як головного фактору економічної безпеки. Станом на початок 2019 року Одеська область є аутсайдером за рівнем інституційного забезпечення інвестиційної діяльності, як порівняно з Миколаївською і Херсонською областями, так і у порівнянні з іншими регіонами України. Як показали статистичні дані, на кінець 2016 року на території Одеської області не діяло жодної з інституцій інвестиційної інфраструктури. Позитивним є створення протягом 2017–2018 років 3 бізнес-центрів, 4 фондів підтримки підприємництва, а також 20 об'єктів інфраструктури, створених за участю місцевих органів влади. Загалом, як по Україні, так і в Причорноморському регіоні спостерігається активізація процесів формування громадських, приватних та регіональних інституцій інвестиційної інфраструктури. Зокрема загальна кількість таких об'єктів по Україні за період 2017–2018 років зросла на 26%, а по областях, окрім Херсонської, де відбулось скорочення 6 інвестиційних фондів, приріст складає від 100 % (Одеська область) до 30 % (Миколаївська область). Попри скорочення 6 інвестиційних фондів у Херсонській області за аналізований період створено 1 бізнес-центр, 3 бізнес-інкубатори та 1 технопарк. Лідером щодо функціонування та розвитку обертів інституційної інфраструктури інвестиційного розвитку є м. Київ, де кількість таких організацій налічується сотнями, а також Харківська, Полтавська і Донецька області. Доведено, що трансформація та розбудова інвестиційної інфраструктури забезпечить економічну безпеку як на національному, так і на регіональному рівнях.

Опис

Трансформація інвестиційної інфраструктури – запорука економічної безпеки: національний та регіональний аспекти = Transformation of investment infrastructure – guarantee of economic security: national and regional aspects / І. О. Іртищева, Л. П. Рогатіна, І. С. Крамаренко, Є. Г. Андрющенко, В. В. Білан // Агросвіт. – 2020. – № 12. – С. 27–33.

Ключові слова

інвестиції, інвестиційні ресурси, інвестиційна інфраструктура, економічна безпека, національний та регіональний аспекти, investments, investment resources, investment infrastructure, economic security, national and regional aspects

Бібліографічний опис