Адміністративні послуги в Україні: адміністративно-правовий аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Батаріна, А. В.
Batarina, A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема магістерської роботи присвячена розкриттю проблемних питань, які виникають під час надання адміністративних послуг. У зв’язку з цим, в роботі було досліджено теоретичний та практичний аспекти розвитку сфери надання адміністративних послуг в Україні.Як наслідок було здійснено аналіз правового регулювання у сфері надання адміністративних послуг в Україні, охарактеризовано порядок надання адміністративних послуг з метою надання удосконалення вже існуючих адміністративних послуг в цілому. В цілому магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історичні аспекти встановлення та розвитку сфери адміністративних послуг в Україні, розкрито зміст та проаналізовано нормативо-правове регулювання адміністравтиних послуг в Україні. В другому розділі розглянуто види та порядок надання адміністравтиних послуг в Україні, а також охарактеризовано повноваження суб’єктів, які надають адміністративні послуги. В третьому розділі охарактеризовано міжнародний досвід надання адміністративних послуг та шляхи удосконалення національного законодавства в даній сфері. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування під час визначення поняття адміністративної послуги та вироблення шляхів удосконалення правового регулювання надання адміністративних послуг в України. Список використаних джерел містить 126 найменувань. Загальний обсяг роботи – 102 сторінки.

Опис

Батаріна, А. В. Адміністративні послуги в Україні: адміністративно-правовий аспект = Administrative services in Ukraine: administrative and legal aspect : магістерська робота ; спец. 081 “Право“ / А. В. Батаріна ; наук. кер. Р. М. Достдар. – Миколаїв : НУК, 2020. – 102 с.

Ключові слова

публічні послуги, державні послуги, адміністративні послуги, адміністративна процедура, центр надання адміністративних послуг, технологічна картка адміністративної послуги, 081 “Право“, public services, state services, administrative services, administrative procedure, administrative services center, technological card of administrative services

Бібліографічний опис