Дослідження та оптимізація технології автоматичного зварювання трубопроводів зі сталі 08Х18Н10Т

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У дипломній роботі виконана розробка складання та зварювання типових технологічних трубопроводів, які використовуються в промисловості та експлуатуються в агресивних серидовищах. Був проведений аналіз конструкції, дана характеристика сталі 08Х18Н10Т (AISI 321). Приведені типові технології складання та зварювання конструкції. Вибраний та обґрунтований спосіб зварювання – автоматичне зварювання неплавким електродом в середовищі захисних газів (Ar 99,95 %), виконаний розрахунок режимів зварювання на всіх етапах, проведений аналіз деформації від зварювання за допомогою стандартних схем розрахунку, а також ПЗ Ansys 2023 R2. Розроблений технологічний процес складання-зварювання трубопроводу. Враховуючи всі особливості було вибрано зварювальні матеріали, зварювальна пара дріт+газ : OK Autrod 308LSi+Ar 99,995 % та обладнання: зварювальні кліщі MWG-170 та джерело живлення MWA-400, приведені методи контролю. Контроль якості зварних з’єднань проводиться відповідно до стандарту EN ISO 5817, level B. В розділі «Охорона праці» наданий аналіз небезпечних та шкідливих факторів та розроблені заходи, щодо їх усунення. Розраховано собівартість виконання зварювальних робіт при виготовленні першої партії з урахуванням закупки обладнання. Загальний вміст пояснювальної записки складає ___ аркушів та містить ___ розділів. Робота включає в себе графічну частину, яка складається з одного креслення та чотирьох плакатів. Загальна кількість графічної частини – 5 аркушів.

Опис

Козловський, Д. С. Дослідження та оптимізація технології автоматичного зварювання трубопроводів зі сталі 08Х18Н10Т = Research and optimization of automatic technology welding of pipelines made of steel 08Х18Н10Т : магістерська робота ; спец. 131 ''Прикладна механіка'' / Д. С. Козловський ; наук. кер. О. М. Костін. – Миколаїв : НУК, 2023. – 111 с.

Ключові слова

автоматичне зварювання TIG, орбітальне зварювання, опуклість шва, аустенітна неіржавна сталь, обертач, імпульсне зварювання, деформації, 131 ''Прикладна механіка', automatic TIG welding, orbital welding, seam bulge, austenitic stainless steel, rotator, impulse welding, deformations

Бібліографічний опис