Моніторинг та ідентифікація помилок під час навчання на навігаційних симуляторах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Піпченко, О. Д.
Pipchenko, Oleksandr D.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Згідно з даними про аварійність світового флоту, приблизно половина від загальної кількості аварій доводиться на зіткнення, навали і посадки на мілину. Основними причинами аварій більш ніж у 65 % випадків є помилки судноводіїв. Статистичної інформації, зібраної в результаті проведених розслідувань інцидентів, не завжди досить для отримання об’єктивної інформації та вироблення комплексних рішень, пов’язаних з адаптацією системи підготовки судноводіїв та розробкою технічних засобів, що дозволяють зменшити аварійність і підвищити ефективність судноводіння. У роботі запропонована класифікація помилок судноводіїв, наведені результати аналізу навігаційних інцидентів, що сталися під час проведення тренажерної підготовки судноводіїв. Це дозволяє, з одного боку, визначити чинники, які можуть вплинути на аналогічні помилки на судні, і розставити відповідні акценти під час тренажерної підготовки. Як аварійні були виділені дві ситуації: небезпечне зближення та зіткнення. Під небезпечним зближенням розумілася ситуація, у якій відстань між суднами була менше дистанції маневру останнього моменту, яка була отримана на основі математичного моделювання руху судна, водночас найкоротша дистанція у процесі розходження була менше, ніж задана. Запропоновано адаптивний критерій оцінки ситуації небезпечного зближення залежно від району плавання, розмірів судна і кута перетину курсів власного судна і судна-цілі. Вибір адаптивного критерію зумовлений тим, що в разі зближення у вузькості на протилежних або попутних курсах досить важко і через обмеження навігаційного характеру не завжди практично можливо підтримувати велику дистанцію між суднами. З іншого боку, якщо акваторія дозволяє суднам зближуватися під кутами, близькими до перпендикулярних, судноводії повинні підтримувати певний запас дистанції, щоб залишити місце для маневру. Результати аналізу даних, отриманих у процесі навчання, показали, що найбільш частими були помилки, пов’язані саме з маневруванням судна, що дещо відрізняється від даних аналізу реальних зіткнень, де основними причинами є недостатність або відсутність спостереження і неправильна оцінка ситуації. Останнє спричинене тим, що судноводій фокусується на завданні й апріорі спостерігає за цілями.

Опис

Піпченко, О. Д. Моніторинг та ідентифікація помилок під час навчання на навігаційних симуляторах = Monitoring and identification of errors during training on navigation simulators / О. Д. Піпченко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 2 (480). – С. 3–11.

Ключові слова

навігаційний інцидент, зіткнення суден, маневрування судна, оцінка небезпеки зіткнення, маневр останнього моменту, тренажер навігаційного містка, navigational incident, ship collision, ship manoeuvring, collision risk assessment, last moment manoeuvre, navigation simulator

Бібліографічний опис

Зібрання