Розробка та обґрунтування заходів щодо розвитку підприємства у морегосподарському комплексі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Головчун, В. А.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У кваліфікаційній роботі узагальнено та розглянуто розвиток науково-теоретичних засад визначення понять «державно-приватне партнерство» та «концесія», дослідження проблем та перспектив концесійних відносин як форми державно-приватного партнерства, а також розроблення практичних рекомендацій щодо впровадження концесії на підприємстві. Концесія не є новою формою господарювання. Вона в різних видах існує, можливо, приблизно стільки ж, скільки існує держава. Це пояснюється тим, що держави завжди делегували управління своєю власністю тим або іншим суб'єктам господарської діяльності і держави були обов'язковою стороною концесійного договору. На нинішньому етапі питання власності та інституційних змін в галузях, які ще двадцять років тому знаходилися виключно у державній власності і державному управлінні (електроенергетика, залізничний, автодорожній, морський і повітряний транспорт, комунальне господарство), є першочерговими. Бо без чіткого закріплення за власником прав і обов'язків, прозорості бази даних (що і кому належить), без пошуку форм фінансування великих проектів вперед не просунутися.

Опис

Головчун, В. А. Розробка та обґрунтування заходів щодо розвитку підприємства у морегосподарському комплексі : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність“ / В. А. Головчун ; наук. кер. О. М. Майстренко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 133 с.

Ключові слова

концесія, стратегія, бізнес-планування, бізнес-план, спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність“

Бібліографічний опис