Модернізація паливної системи двигуна 4ЧН 20/28

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Бондар В. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська робота присвячена модернізації паливної системи дизельного двигуна 4ЧН 20/28 виробництва фірми Wartsila, який використовується у якості привода генератора електричного струму для стаціонарної електростанції. У магістерській роботі виконано аналіз можливих шляхів модернізації паливної системи дизельного двигуна 4ЧН 20/28 для реалізації двофазного впорскування палива. Виконано розрахунок робочого циклу і теплового балансу при використанні двофазного упорскування. Проектується нова паливна система двофазного упорскування палива та її основні елементи (паливний насос високого тиску та форсунка двофазного упорскування), що дозволяє знизити питому витрату дизельного палива, знизити максимальний тиск згоряння та покращити екологічні показники двигуна. Також у магістерській роботі виконані розрахунки на міцність основних елементів кривошипно-шатунного механізму дизельного двигуна 4ЧН 20/28; запропоновано заходи щодо зниження небезпечних та шкідливих факторів, що впливають на персонал з обслуговування дизельної стаціонарної електростанції. Магістерська робота складається з наступних розділів: вступ; застосування дизельного двигуна 4ЧН 20/28 у складі стаціонарної електростанції; моделювання робочого циклу та теплового балансу дизельного двигуна 4ЧН 20/28 зі стандартною та модернізованою паливною системою; розрахунок динаміки та міцності деталей КШМ дизельного двигуна 4ЧН 20/28; модернізація паливної системи дизельного двигуна 4ЧН 20/28; розробка заходів з охорони праці; висновок по проекту; список використаної літератури. Магістерська робота виконана українською мовою на 109 аркушах розрахунково-пояснювальної записки. Використано 13 джерел. Графічна частина дипломної роботи представлена 6 кресленнями формату А1.

Опис

Бондар, В. М. Модернізація паливної системи двигуна 4ЧН 20/28 : магістерська робота ; спец. 142 "Енергетичне машинобудування" / В. М. Бондар ; наук. кер. О. С. Митрофанов. – Миколаїв : НУК, 2022. – 109 с.

Ключові слова

Бібліографічний опис