Бухгалтерський і податковий облік розрахунків з податку на прибуток (на матеріалах ТОВ "Хладотехніка")

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Андрущенко, Альона
Andrushchenko, Alona

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційну дипломну роботу бакалавра присвячено проблемі удосконалення бухгалтерського і податкового обліку розрахунків з податку на прибуток. В роботі вивчено сутність бухгалтерського і податкового обліку податку на прибуток, їх методику, розкриті питання формування інформаційної бази податкового обліку податку на прибуток; проблеми орієнтації бухгалтерського обліку на підвищення ефективності податкового обліку податку на прибуток. Проведено аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, вивчено динаміку показників прибутковості, платоспроможності, оцінено фінансові результати діяльності підприємства за два останніх роки. Також здійснено аналіз фінансових результатів. За результатами здійсненого у дипломній роботі дослідження бухгалтерського і податкового обліку розрахунків податку на прибуток виявлено відсутність на підприємстві процедур податкового обліку, необхідних для обробки даних бухгалтерського обліку за правилами, викладеними в Розділі ІІІ податкового кодексу. Пропонується внести зміни до розділу "Організація обліку податкових платежів" та сформувати внутрішнє положення про податковий облік на підприємстві. Це дозволить нівелювати значні відмінності між фінансовим і податковим обліком активів, зобов’язань, складання різних форм звітності, які не урегульовані законодавчо-нормативними документами України.

Опис

Андрущенко, А. М. Бухгалтерський і податковий облік розрахунків з податку на прибуток (на матеріалах ТОВ "Хладотехніка") : робота бакалавра ; 071 "Облік і оподаткування" / А. М. Андрущенко ; наук. кер. Н. В. Гавриленко – Первомайськ : ПФ НУК, 2021. – 76 с.

Ключові слова

бухгалтерський облік, податковий облік, податок на прибуток, бюджет, 071 "Облік і оподаткування"

Бібліографічний опис