Автоматизована система передачі клієнтських повідомлень через мобільну мережу для оператора контакт-центру

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Кубко, С. Ю.
Kubko, S. Y.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Дипломний проект складається з вступу, 4 розділів, 1 додатку та переліку використаної літератури, представлено на 103 сторінках, містить 49 рисунків та 9 таблиць. В дипломному проекті проводиться розробка програмних засобів для автоматизації роботи оператора CALL-центру. Проведено аналіз існуючих типів систем управління базами даних, дослідження і порівняння GSM-радіомодемів. Розроблено інтерфейс програмних засобів, виконано практичну реалізацію програмного забезпечення для автоматизації процесу сповіщення клієнтів CALL-центру по мережі мобільного зв‘язку. Проведено налагодження та тестування програмного забезпечення, який підтвердив коректність роботи програмної частини проекту. Розроблено алгоритми та написане відповідне програмне забезпечення для комп‘ютера. У рамках дипломного проекту розглянуті питання охорони праці.

Опис

Кубко, С. Ю. Автоматизована система передачі клієнтських повідомлень через мобільну мережу для оператора контакт-центру = Automated system for transmitting customer messages via mobile network for the contact center operator : магістерська робота ; спец. 171 “Електроніка“ / С. Ю. Кубко ; наук. кер. О. О. Ушкаренко. – Миколаїв : НУК, 2021. – 103 с.

Ключові слова

CALL-центр, база даних, радіомодем, автоматизоване робоче місце, AT-команди, 171 “Електроніка“, CALL-center, database, radio modem, automated workplace, ATcommands

Бібліографічний опис