Digital-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Усатюк, В. С.
Слепуха, М. О.
Usatyuk, V. S.
Slepukha, M. O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Усатюк В. С., Слепуха М. О. «Digital-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу» – Рукопис. Робота на здобуття другого (магістерського) рівня за спеціальністю «Бізнес та приватне підприємництво». – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, 2020. У роботі досліджено теоретичні основи поняття digital-маркетингу та його впливу на конкурентоспроможність підприємства. Також було розглянуто найбільш ефективні інструменти просування підприємства у сфері послуг. Авторами надано загальну характеристику підприємства «Eco bike» та досліджено його маркетингову діяльність. Здійснено оцінку існуючих каналів просування на підприємстві. У роботі запропоновано рекомендації щодо підвищення ефективності просування за допомогою оптимізації існуючих каналів реклами та доповнення іншими інструментами digital-маркетингу. Підхід щодо аспекту управління оборотним капіталом підприємства. Запроваджено алгоритм оцінки ефективності роботи digital-маркетингу за допомогою спеціальних показників аналітики.

Опис

Усатюк, В. С. Digital-маркетинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу = Digital-marketing as a tool to increase business competitiveness : магістерська робота ; спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність“ / В. С. Усатюк, М. О. Слепуха ; наук. кер. І. Л. Дибач. – Миколаїв : НУК, 2020. – 80 с.

Ключові слова

digital-маркетинг, цифровий маркетинг, канали просування, конкурентоспроможність бізнесу, спец. 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність“, digital marketing, promotion channels, business competitiveness

Бібліографічний опис