Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Поповська, А. А.
Popovska, A. A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Поповська А. А. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України. Актуальність теми дослідження відображається у злочинах проти основ національної безпеки України, які являються найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, оскільки останні забезпечують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни та її конституційний лад. Зокрема, без відповідної кримінально-правової охорони даної сфери соціальних відносин недопустиме нормальне функціонування держави та належних її інститутів в цілому. Тому, метою дослідження є загальний кримінально-правовий аналіз злочинів проти основ національної безпеки України, а також вивчення міжнародного досвіду у сфері забезпечення основ національної безпеки з метою їх імплементації. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено історичний розвиток кримінального законодавства стосовно злочинів проти основ національної безпеки України. В другому розділі проаналізовано кримінально-правовий аналіз складів злочинів проти основ національної безпеки України. У третьому розділі розглянуто міжнародний досвід у сфері забезпечення основ національної безпеки та запобігання вчиненню злочинів проти основ національної безпеки України. Результати роботи або окремих положень проблеми національної безпеки України останніми роками є предметом активної дискусії серед вітчизняних та іноземних політиків та науковців. Список використаних джерел містить 91 найменувань. Загальний обсяг роботи – 95 сторінок.

Опис

Поповська, А. А. Кримінальна відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України = Criminal liability for crimes against the foundations of national security of Ukraine : магістерська робота ; спец. 081 “Право“ / А. А. Поповська ; наук. кер. О. П. Сікорський. – Миколаїв : НУК, 2021. – 95 с.

Ключові слова

національна безпека України, злочини проти основ національної безпеки України, криміналізація, диверсія, шпигунство, державна зрада, кримінально-правове регулювання, 081 “Право“, national security of Ukraine, crimes against the foundations of national security of Ukraine, criminalization, sabotage, espionage, treason, criminal law regulation

Бібліографічний опис