Розробка web-сайту школи програмування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Клигіна, В. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В рамках кваліфікаційної роботи розроблено web-сайт для школи програмування. Для його створення використовувались такі мови програмування як: HTML (для створення структури сайту), CSS (для покращення звонішнього вигляду), JS (створення інтерактивності в межах сайту). Адаптивність розробленого Інтернет-ресурсу дозволяє ефективно відображати web-сайт на різних пристроях. Реалізовано: аналіз існуючих сайтів на задану тематику, аналіз аудиторії, вибір макету. Розроблено текст програми на різних мовах програмування з описом головних тегів та функцій, що використовуються. Виконано тестування розробленого сайту. Виконано огляд питань з організації охорони праці користувачів ПК та цивільного захисту у небезпечних ситуаціях. Пояснювальна записка до кваліфікаційної роботи складається з 78 сторінок, 16 рисунків, 2 таблиць, 15 джерел інформації.

Опис

Клигіна, В. О. Розробка web-сайту школи програмування : бакалаврська робота ; спец. 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" / В. О. Клигіна ; наук. кер. О. О. Черно. – Миколаїв : НУК, 2022. – 78 с.

Ключові слова

web-сайт, web-сторінка, макет сайту, структура сайту, адаптивність, тестування функціоналу, тестування інтерфейсу, 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології", web-site, web-page, site layout, site structure, adaptability, functional testing, interface testing

Бібліографічний опис