Creating an online platform for managing joint educational programs with foreign partners

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Ryzhkov, O. S.
Ryzhkov, R. S.
Рижков, О. С.
Рижков, Р. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Distance education is the ideal solution for professionals who want to continue their careers. This makes it possible to obtain an additional qualification and save the current job. Distance learning programs can be the key to the career and promotion through a flex¬ible schedule and resources that are available on the Internet. During globalization and the rapid technology development, the functioning of the university as a full-fledged player of the international market cannot be imagined without the use of distance learning methods. The modern online platform “WeStudy” has been developed for the Ukrainian market of edu-cational services. The issues of using modern information and communication technologies are examined in order to improve the quality of educational services in the implementation of joint Ukrainian-Chinese projects. The programs between the Admiral Makarov National University of Shipbuilding and its two partners - Zhejiang University International College and Jiangsu University of Science and Technology are taken as a pilot.
Дистанційна освіта є ідеальним рішенням для професіоналів, які прагнуть продовжити свою кар’єру. Це дає можливість додаткової кваліфікації при збереженні поточної роботи. За допомогою гнучкого графіку та ресурсів, доступних в інтернеті, програми дистанційного навчання можуть бути ключем для кар’єри та просуван¬ня по службі. У час глобалізації та стрімкого розвитку технологій, функціонування університету - повноцінного гравця міжнародного ринку - неможливо уявити без за¬стосування дистанційних методів навчання. Для українського ринку надання освітніх послуг було розроблено сучасну онлайн-платформу «WeStudy» для вирішення питання використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, покращення якості час реалізації спільних українсько-китайських проектів. Як пілотні було взято програми між Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова та двома його партнерами - Міжнародним морським коледжем Чжецзян та Університетом науки та технології Цзянсу.

Опис

Ryzhkov, O. S. Creating an online platform for managing joint educational programs with foreign partners = Створення онлайн-платформи для управління спільними програмами навчання з іноземними партнерами / O. S. Ryzhkov, R. S. Ryzhkov // Shipbuilding & Marine Infrastructure. – 2018. – № 1 (9). – P. 149–155.

Ключові слова

education project management, distance education, principal approaches to project management, international educational program, educational platform, управління проектом освіти, дистанційна освіта, принципові підходи управління проектами, міжнародна освітня програма, освітня платформа

Бібліографічний опис

Зібрання