№ 2 (489) 2022

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Вивчення залежності росту Bromopsis inermis holub від різного поливу та кількості важких металів у ґрунті
  (2022) Зворигін, К. О.; Красовський, С. А.; Ковров, О. С.; Zvoryhin, Kyrylo O.; Krasovskyi, Serhii A.; Kovrov, Oleksandr S.
  Мета. Визначити вплив важких металів та об’єм поливу на біометричні показники Bromopsis inermis holub. з подальшою можливістю використання досліджуваної рослини у якості фіторемедіатора відвалів відходів вуглевидобування. Методика. полягає у визначенні впливу солей важких металів (Pb, Cd, As) із різними концентраціями та об’єму поливу цих солей на ростові показники рослини B. inermis. Аналіз залежності впливу від концентрації та об’єму розчину на довжину кореневої системи та пагонів. Результати. Дослідження показали, що рослина росте краще не тільки як при збільшенні поливу, але і при додаванні розчинів з різними концентраціями ГДК важких металів. У середньому при 10 мл поливу та додаванні 10 ГДК свинцю, кадмію та миш’яку паростки збільшують свою довжину на 20-25% порівняно з поливом 5 мл води та додаванням 1 ГДК. Помітно, дані контрольних зразків поступаються 5 мл 1 ГДК на 5-10%. Це дозволяє зробити висновок про те, що B. inermis чудово росте за допомогою важких металів і це не пригнічує його зростання. Крім цього навіть з мінімальними умовами поливу, що відображають посушливі місця Донбасу, цю рослину можна використовувати як фіторемедіатор. Наукова новизна. Встановлено адаптивні ростові властивості B. inermis щодо важких металів, які є основним компонентом відвалів відходів вуглевидобування Західного Донбасу. Результати дослідження дають змогу у майбутньому використовувати цю рослину для початкового етапу біологічної рекультивації відвалів. Практична значимість. Результати дослідження дають змогу розробити ефективний метод біологічного етапу рекультивації відвалу шляхом застосування фіторемедіації за рахунок створення рослинного покриву досліджуваною рослиною B. inermis. Рослина являється «рослиною піонером», що в свою чергу дає можливість спростити біологічний етап рекультивації та в майбутньому покращити біологічні процеси на території відвалу відходу вуглевидобування.
 • Документ
  Альтернативні рішення покращення індексу енергоефективності існуючих суден (EEXI) та індикатору інтенсивності вуглецю (CII) на суднах торгівельного флоту
  (2022) Жук, О. О.; Zhuk, Oleh O.
  Наш світ змінюється, ми більше зосереджуємось на «чистій енергії» для боротьби з глобальним потеплінням. Галузі змінюють свою думку та філософію. Електростанції в Західній Європі, США, на Далекому та Близькому Сході повільно переходять на альтернативні джерела палива, такі як: природний газ – метан. Сучасне суднобудівна індустрія також змінюється. Починають використовувати водень, метан, метанол, аміак, енергія сонця для виробництва електроенергії замість рідкого палива, щоб зменшити викиди CO2, NOx, SOx. Мета – у статті пропонується розглянути комплексний пакет силових рішень, які допомагають на шляху до декарбонізації та альтернативи, за допомогою яких судновласники можуть покращити свій EEXI без зниження швидкості плавання. Наукова новизна та практична значимість полягає в тому, що доставка вантажів морем відіграє вирішальну роль у світовій економіці, 90% світової торгівлі транспортується морем. Щоб пом’якшити екологічний вплив судноплавства, міжнародна морська організація (IMO) прийняла стратегії, спрямовані на скорочення шкідливих викидів в атмосферу від судноплавства на 50% до 2050 року порівняно з рівнем 2008 року. Щоб відповідати меті IMO, потрібні зміни в дизайні судна та виробництві електроенергії. Однак головна проблема – це паливо. Весь сучасний флот починає використовувати двопаливні двохтактні або чотирьохтактні двигуни, які можуть працювати на альтернативних джерелах палива. Сучасні балкери, контейнери, портові та океанські буксири будують з установками, які працюють на природному газу, та ведуться розробки установ на інших альтернативних джерелах палива. Багато сучасних суден модифікуються, щоб відповідати сучасним вимогам. Судновласники прагнуть підвищити паливну економічність та зменшити кількість шкідливих викидів зі своїх суден, бо це впливає на їхню репутацію та можливість здобути вигідний, довгостроковий контракт.
 • Документ
  Математичні методи в задачах економіки та управління
  (2022) Cиваш, С. Б.; Соколовська, Г. В.; Syvash, Svitlana B.; Sokolovska, Halyna V.
  Метою дослідження є розв’язування деяких задач економіки та менеджменту, а саме, проблеми мінімізації витрат енергоносіїв, матеріалів та інших ресурсів. Зокрема розглядається питання про вибір найбільш оптимального способу доставки вантажів з використанням автомобільного та залізничного транспорту. Досліджується також питання про прокладання найбільш короткого газогону, що сполучатиме два населені пункти із двома взаємно перпендикулярними магістралями. Це передбачає побудову поблизу магістралей двох селищ, що також будуть сполучені між собою газогоном. Розглядається також задача, у якій потрібно визначити оптимальний розмір партії продукції, котру потрібно закупити, та оптимальний запас, який потрібно створити, щоб мінімізувати витрати у циклічному процесі споживання закупленої партії та придбання нової. При цьому відомо, що сумарні річні витрати на закупівлю продукції складаються з витрат, пов’язаних з її доставкою; прямих витрат, що визначаються її закупівельною вартістю, видатків на утримання середнього обсягу запасів даного виду продукції протягом року, та штрафних втрат, обумовлених дефіцитом та віднесених до одиниці продукції протягом року. Для розв’язування поставлених задач створено математичні моделі, що передбачає вибір параметрів управління та побудову цільової функції від цих параметрів з метою її подальшого дослідження. При цьому задача формалізується та відкидаються такі фактори, що не мають суттєвого впливу на процес. Задача знаходження найменшого значення цільової функції розв’язується методами диференціального числення функції однієї та декількох змінних. Знайдені оптимальні розв’язки вказаних задач, та проведено їх аналіз. Отримані результати можуть бути безпосередньо застосовані в економіці та менеджменті. Розглянуті задачі можуть бути використані викладачами вищої математики в якості практичних завдань для підготовки студентів спеціальностей економіка, менеджмент, логістика та інших. Вивчення таких задач веде до більш глибокого розуміння як економічних процесів так і математичних понять та методів.
 • Документ
  До системної інженерії великих даних
  (2022) Горбачук, В. М.; Лупей, М. І.; Сулейманов, С-Б. С.; Батіг, Л. О.; Симонов, Д. І.; Gorbachuk, Vasyl M.; Lupei, Maksym I.; Suleimanov, Seit-Bekir S.; Batih, Liudmyla O.; Symonov, Denys I.
  Мета. В інформаційну еру питання науки даних, започаткованої як статистична обробка кількісних спостережень, поступово трансформуються у питання інтелектуальної обробки різноманітної інформації та штучного інтелекту. Водночас обробка великих масивів інформації потребуватиме системної інженерії. Хоча дані можуть покращувати життя людей багатьма способами, є політичні й економічні чинники, які часто заважають рівноправному розподілу виграшів від даних, включаючи виграші для бідних верств населення. Методика. Щоб належно використовувати потенціал цінності даних для цілей соціально-економічного розвитку, слід усвідомлювати загальну цінність даних при їх багаторазовому повторному використанні та перепрофілюванні різноманітними способами. Виклик полягає у розробці середовища довіри, яке захищає від зловживання даними під час обміну ними між сторонами, а також дозволяє створювати, повторно використовувати перепрофільовувати дані. Потрібна потужна структура врядування даних, яка складається з відповідних стратегій, законів, регулювань, інституцій, щоб гарантувати втілення всієї цінності даних, безпечності і рівноправності поширення даних. До мережевих галузей належать послуги Інтернету, електронної пошти, телефонного зв’язку, комп’ютерного апаратного і програмного забезпечення, відтворення звуку (музичних творів) та відео (фільмів), а також банківські, юридичні, авіатранспортні послуги та інші новітні сфери діяльності з високою доданою вартістю. Результати. Зв’язки визначають стан суспільства загалом, бо стратегічні взаємодії між фірмами залежать від мережевої діяльності, а споживчий вибір про купівлю товарів і послуг − від соціального спілкування. Пандемія показала, що цифрові послуги (багато з яких надаються цифровими платформами) є суттєвими для належного функціонування суспільства й економіки. Наукова новизна. Пандемія по-різному вплинула на великі цифрові платформи: цифрові платформи, залежні від секторів мобільності та гостинності, погіршили свої результати через локдаун, режим перебування вдома, стратегії соціального дистанціювання, а водночас цифрові платформи, які займаються доставкою за адресою, цифровим зв’язком, споживанням деяких цифрових продуктів, поліпшили свої результати. Практична значимість. Під час пандемії у багатьох країнах з’явилися соціалізовані платформи, демонструючи здатність технологій цифрових платформ швидко реагувати на нагальні потреби найвразливіших верств населення.
 • Документ
  Сучасні тенденції розробки систем формування природньомовних відповідей при пошуку в базах текстових документів
  (2022) Вишняк, М. Ю.; Пироженко, М. Ю.; Vyshniak, Mykhailo Yu.; Pyrozhenko, Mykhailo Yu.
  Система надання відповідей – це інформаційна система для пошуку відповідей на запитання, які користувач ставить природною мовою. Ця дисципліна є одним з головних напрямів обробки текстів природних мов та інформаційного пошуку, що має практичне застосування в різних сферах, таких як освіта, туризм, охорона здоров’я та особиста допомога. Надійні методи аналізу тексту дають нам спосіб зрозуміти або синтезувати великі обсяги тексту, не читаючи їх. Дослідження цієї галузі дозволяють економить зусилля користувачів та надають їм можливість приймати швидкі рішення. Мета. Аналіз стану розвитку методологічної бази розробки інформаційних систем, що здатні відповідати на фактографічні питання, на базі інформації, представленої неструктурованими текстовими колекціями даних. Методика. Дослідження проводилось з використанням системного підходу, методів абстрагування, системного аналізу, порівняння та синтезу. Результати. Проведено аналіз сучасної ситуації з розробкою систем формування природньомовних відповідей. Визначено схему роботи таких систем. Виявлено сучасні тенденції вдосконалення аналізованих систем. Наукова новизна. Було вирішено актуальне наукове завдання, що полягає в теоретико-методологічному обґрунтуванні підходів та принципів побудови систем обробки текстів природних мов з урахуванням останніх тенденцій. Практична значимість. Полягає в можливості застосування наукових положень і висновків дослідження для розробки та впровадження систем надання відповідей; у процесі викладання дисциплін з обробки природних мов у вищих навчальних закладах; під час написання посібників з обробки природних мов; під час проведення прикладних досліджень.
 • Документ
  Нейромережевий регулятор напруги авіаційного енерговузла змінного струму
  (2022) Єнчев, С. В.; Захарченко, В. П.; Гобатюк, Т. П.; Yenchev, Serhii V.; Zakharchenko, Viktor P.; Hobatiuk, Tetiana P.
  Розвиток авіаційних електрифікованих комплексів призводить до збільшення споживачів електричної енергії. Підвищується встановлена потужність обладнання, що призводить до загального збільшення енергоспоживання літака, на тлі зростаючих вимог до якості електричної енергії. В авіаційних системах електропостачання змінного струму широке застосування отримали безконтактні синхронні генератори з обертовими випрямлячами, в яких використовуються регулятори напруги за відхиленням. У статті розглядається перспективне комбіноване регулювання напруги: за відхиленням і збуренням з використанням штучних нейронних мереж. Основне завдання ‑ розробка математичної моделі та аналіз комбінованого інтелектуального нейромережевого регулятора напруги авіаційного синхронного безконтактного генератора, що забезпечує підвищення якості електричної енергії. Сформовано математичну модель авіаційного синхронного безконтактного генератора, що складається з основного синхронного генератора з обертовим явнополюсним індуктором, збуджувача – шестифазного синхронного генератора з випрямлячем та підзбуджувача – трифазного магнітоелектричного генератора. Отримано основні математичні співвідношення, які пов’язують вихідну напругу генератора від керувального впливу – сигналу керування нейронної мережі. Розроблено структурну схему комбінованої нейромережевої системи регулювання з двома контурами регулювання: за відхиленням – вихідної напруги; за збуренням – струм генератора. Для навчання нейронної мережі використовуються регулювальні характеристики генератора. Була розроблена тришарова мережа зворотного поширення, яка містить 4 нейрони у вхідному шарі; 55 нейронів у прихованому шарі; 1 нейрон у вихідному шарі. В якості навчального алгоритму використано алгоритм Левенберга-Марквардта з похибкою навчання 0,001. Проведено моделювання керування напругою на базі нейронної мережі для оцінки її реакції на одиничну функцію. Результати моделювання показують, що час регулювання напруги складає 0,09 с, а похибка регулювання не перевищує 2%. Тобто, система регулювання з нейронною мережею забезпечує високу якість перехідних процесів.
 • Документ
  Методичне забезпечення оптимізації пропускної спроможності вулично-шляхової мережі та її елементів (на прикладі міста Харків)
  (2022) Мохамед, Дахмані; Mohamed, Dahmani
  Стаття присвячена створенню методу моніторингу та регулювання транспортних потоків у центральній частині Харкова на основі онтологічного підходу. Метою роботи є оцінка ефективності вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харкові. Для розв’язання поставлених завдань дослідження було використано наступні методи: об’єктно-орієнтований аналіз, шаблони проектування, послідовний аналіз та відсів варіантів; математичне моделювання. Для оцінки пропускної спроможності вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харкові використано метод математичного моделювання Кендалла. З цією метою обґрунтовано чинники пливу на пропускну спроможність вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харкові та за допомогою методу кореляційного аналізу Кендалла – розташовано відокремлені фактори за значимістю. За допомогою проведеного аналізу визначено, що найбільший вплив чинить такий чинник як щільність мережі паркування. Тому даному питанню приділимо окрему увагу. Визначено, що для встановлення оптимального маршруту з урахуванням пропускної спроможності вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харкові необхідно обґрунтувати оптимізаційну задачу, в якій змінними є кількість оптимальних маршрутів за тиждень з п’яти можливих. Ідентифіковано, що для отримання закономірностей впливу мережі паркування на функціонування транспортної мережі району необхідно визначити, яким чином будуть змінюватись показники часу та швидкості руху транспортних потоків в залежності від розташування паркувань вздовж вулиці. У статті запропоновано використовувати чинники впливу на пропускну спроможність вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харкові для обґрунтування показників оцінки пропускної спроможності вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харкові. Отже в контексті даної роботи запропоновано ґрунтуючись на чинниках впливу на пропускну спроможність вулично-шляхової мережі та її елементів у місті Харкові, які виокремлені та оцінені на початку даного підрозділу, ввести до обігу показники оцінки пропускної спроможності вуличношляхової мережі та її елементів. Запропоновані автором рекомендації щодо оцінки пропускної спроможності вулично-шляхової мережі та її елементів здатні забезпечити удосконалення процесу застосування державних механізмів управління транспортними потоками.
 • Документ
  Дослідження впливу використання альтернативного палива на робочий процес та ефективні показники суднового двигуна
  (2022) Шалапко, І. О.; Shalapko, Ivan O.
  Нині світове співтовариство накопичило понад 7 млрд. т полімерних відходів, стан яких дозволяє використовувати їх у вторинних полімерних товарів. І ця кількість збільшується приблизно на 190 млн. т. щорічно. З іншого боку, полімерні відходи є вуглеводневою сировиною, яка може бути використана для виробництва альтернативних моторних палив. При використанні ефективних та екологічно безпечних технологій виробництво альтернативних моторних палив (бензинів, дизельних та мазутів) із полімерних відходів може забезпечити до 5% світового споживання рідких моторних палив. Математичне моделювання робочого процесу у судновому двигуні у разі використання палива отриманого шляхом утилізації пластикових відходів дозволить розробити методики розрахунків робочого циклу двигуна, визначити вплив параметрів палива на характер перебігу робочих процесів у циліндрах, термодинамічну ефективність двигуна загалом. Завдання дослідження суднового двигуна під час використання даного виду палива методом математичного моделювання у тому, щоб встановити зв’язок між технохімічними властивостями палива і термодинамічними показниками робочого процесу двигуна. Вирішення зазначеного завдання необхідне для розробки фізично коректних і надійних методів розрахунку, проектування та оптимізації режимів роботи суднових ДВЗ. Ці завдання можуть бути успішно вирішені експериментальними методами. Проте застосування математичного моделювання дозволить встановити вплив на робочий процес тих чинників, врахувати які дуже складно під час експериментальних дослідженнях. Це дозволяє отримувати достовірні результати при найзагальнішій постановці завдання та скоротити обсяг дорогих експериментальних досліджень. Необхідно відзначити, що робочі процеси в ДВЗ, які експлуатуються на альтернативному паливі, вивчені недостатньо. Ця обставина впливає на структуру та основні властивості математичної моделі, а також на методи, що використовуються для її реалізації. Тому важливу роль у достовірному моделюванні робочого процесу відіграють збір та узагальнення інформації про робочі процеси в ДВЗ, що працюють на нестандартному паливі.
 • Документ
  Investigation of the phase formation mechanism in magnesium alumosilicate glasses during thermal treatment
  (2022) Savvova, Oksana V.; Tymofieiev, Vadym D.; Fesenko, Oleksii I.; Voronov, Hennadii K.; Smyrnova, Yuliia О.; Саввова, О. В.; Тимофєєв, В. Д.; Фесенко, О. І.; Воронов, Г. К.; Смирнова, Ю. О.
  Метою даної роботи є дослідження структури магнійалюмосилікатних стекол в умовах термічної обробки. Вид та кількість кристалічної фази визначали за допомогою рентгенофазового (дифрактометр ДРОН3М) та петрографічного (мікроскоп NU-2E) методів аналізу. В’язкість скла визначали за методом розтягнення нитки. Мікроструктуру стекол досліджували з використанням електронного мікроскопа «ЕМВ 100 АК». За результатами проведених досліджених встановлено механізм структуро- та фазоутворення магнійалюмосилікатних склокерамічних матеріалів зі співвідношенням MgO:Al2O3:SiO2= 1,0:2,5:5,0 та вмістом модифікуючих оксидів (CaO, K2О, B2O3) 12,5 мас. % та каталізатору кристалізації (TiO2) 2,5 мас.%. Наукова новизна полягає у встановленні тристадійного механізму формування структури магнійалюмосилікатних склокерамічних матеріалів в умовах низькотемпературної двостадійної термічної обробки. На першому етапі утворення вторинних краплевидних неоднорідностей розміром 0,01÷0,05 мкм при температурі 800 ºC в умовах підвищеної в’язкості приводить до агломерації сферолітів розміром 0,5÷0,8 мкм та появи зернистих агрегатів зародків кристалізації на другому етапі. Встановлено, що забезпечення високої в’язкості (η = 108,6 Па·с) дослідного скла обумовлює формування розвиненої крапельної двокаркасної структури за короткий термін, що дозволяє знизити температуру формування зародків кристалічної фази. На четвертому етапі спостерігається формування ситалізованої субмікронної високоміцної структури, яка характеризується наявністю нанонеоднорідностей, кристалів α-кордієриту у вигляді ізометричний призм та октаедричних кристалів шпінелі при температурі 990 ºC, які при температурі кристалізації 1050 ºC формують тонкокристалічну структури з розміром кристалів 0,5÷1,0 мкм. Практична значимість роботи полягає у розробці складів високоміцних склокристалічних матеріалів та технологічних параметрів їх одержання. Вони можуть бутивикористані як основа при розробці композиційних захисних елементів техніки та обладнання.
 • Документ
  Формування наплавленого валика при напівавтоматичному підводному зварюванню мокрим способом у вертикальному положенні із застосуванням імпульсної подачі електродного дроту
  (2022) Лебедєв, В. О.; Кражановський, Д. М.; Спіхтаренко, В. В.; Лой, С. А.; Lebedev, Vladimir A.; Krazhanovskyi, Denys N.; Spihtarenko, Vladimir V.; Loi, Serhii A.
  Виконання зварних швів (горизонтальних та вертикальних) на вертикальній площині у водному середовищі існують завдання з числа невирішених. Основні складнощі: – незадовільне формування зварного шва; наплив і навіть стікання металу; – відсутність достатнього для забезпечення міцності проплавлення металу основи; – додаткові витрати на надання шву експлуатаційних властивостей. У статті розглядаються питання формування зварного шва (наплавленого валика) при проведенні підводного механізованого та автоматичного зварювання мокрим способом з регульованою імпульсною подачею спеціального порошкового електродного дроту. Проведені дослідження щодо визначення ступеня впливу змінних параметрів імпульсного руху електрода на геометричні розміри наплавленого валика дозволили виявити їхню суттєву роль, яка відображена в регресійних моделях та отриманих графіках. Показано, що можливість керування шириною і висотою зварного шва і наплавленого валика, а також глибиною проплавлення при імпульсній подачі електродного дроту забезпечує, в тому числі характеристики міцності так само як і зниження тепло вкладень. Управління геометричними розмірами зварного з’єднання з виявленням їх залежності від параметрів імпульсної подачі є основою для вибору режимів роботи зварювального обладнання з можливістю отримання найбільш прийнятного результату за якістю наплавленого шару та зварного з’єднання у вертикальному положенні. Отримане регресійне рівняння впливу параметрів імпульсної подачі електродного дроту на основні геометричні характеристики шва та побудовані контурні графіки та поверхні відгуку можуть бути використані для практичного опрацювання технологічної картки процесу та налаштування роботи механізму подачі напівавтомата та автомата для підводного зварювання мокрим способом.
 • Документ
  Лазерне наплавленння з використанням ручного інструменту в напівавтоматичному режимі роботи
  (2022) Бернацький, А. В.; Соколовський, М. В.; Сіора, О. В.; Лукашенко, В. А.; Шамсутдінова, Н. О.; Данилейко, О. О.; Бондарєва, В. І.; Bernatskyi, Artemii V.; Sokolovskyi, Mykola V.; Siora, Oleksandr V.; Lukashenko, Volodymyr A.; Shamsutdinova, Nataliia O.; Danyleiko, Oleksandr O.; Bondarieva, Valentyna I.
  В даній роботі було досліджено певні технологічні особливості наплавлення ручним лазерним інструментом в напівавтоматичному режимі роботи. Мета. Метою дослідження даної роботи було висвітлення технологічних особливостей ручного лазерного наплавлення, що пов’язане з отриманням рівної наплавленої поверхні, а також висвітлення особливостей різних процесів лазерного наплавлення та їх експериментальне порівняння. Методика. Проведено серію експериментальних наплавлень на зразки. Знято мікро- та макро-шліфи, проведено структурний та фрактографічний аналізи. Результати. Дослідження показали, що одержання рівної наплавленої поверхні при наплавленні ручним лазерним інструментом в напівавтоматичному режимі досягається тоді, коли один валик перекривається другим на величину в 30-50% його ширини. Порівняння процесів порошкового наплавлення з наплавленням присаджувальним дротом ручним лазерним інструментом встановило, що за рахунок малої теплоємності часток наплавочного порошку й поганого теплового контакту між ними, на їхнє плавлення потрібно затратити значно меншу частку енергії, ніж на плавлення монолітної ділянки присаджувального дроту з діаметром значно більшим, ніж діаметр порошкових часток. Через ці та інші причини, лазерне наплавлення дротом є більш енергоємним процесом у порівнянні з лазерним порошковим наплавленням. Наукова новизна. Отримані результати дають змогу закласти базу для оптимізації режимів обробки напівавтоматичних режимів роботи лазерного наплавлення з використанням ручного лазерного інструменту, а також обрати більш технологічно відповідний вид обробки для подальшого конструювання нових ручних інструментів, призначених для лазерного наплавлення. Практична значимість. Проведені результати дослідження допоможуть у впровадженні технології лазерної напралення на підприємствах різних галузей, де існують задачі пов’язані із наплавленням на тонколистові метали (вуглецевих сталей, алюмінієвих, титанових і магнієвих сплавів), необхідні при виготовленні одиничних виробів, дрібних партій деталей або проведенні робіт у важкодоступних місцях.
 • Документ
  About transport vessel helicopter deck and platdform construction
  (2022) Ziqing, Cai; Mykhaylov, Borys N.
  Розвиток світової спільноти продовжує шлях гуманізації та поваги до кожного людського життя, включаючи і на водному транспорті, де ризики для життя особливо великі. Використання вертолітної технології на водному транспорті веде до значного підвищення безпеки його учасників та розширення можливостей транспортних суден для вантажних та інших операцій. Великий практичний інтерес представляє не лише оптимізація параметрів вертолітних палуб та платформ суден які будуються, але також для обладнання вже збудованих. Еволюція на водному транспорті очевидна – достатньо простежити динаміку розвитку вертолітної технології на водному транспорті, особливо за останні 20 років, кількісно і якісно. Гуманізація спільноти та боротьба за покращення безпеки людей на водному транспорті безперечно приведе до подальшого поширення та розвитку вертолітної технології на судах та інших плавучих спорудах, включаючи бурові платформи. Насамперед, необхідно провести аналіз інформації про вертолітні платформи транспортних суден та плавучих споруд, та класифікувати їх відповідно з можливістю використовувати відокремлені типи гелікоптерів. Після цього необхідно вибрати вертолітний майданчик бурової платформи або транспортного судна серед діючих як прототип і зробити комп’ютерне моделювання конструкції з використанням спеціалізованих програм. Це шлях оптимізації параметрів конструкції вертолітних платформ на основі обраної функції цілі. Дуже важливо створити рекомендації для параметрів конструкції вертолітних платформ (включаючи архітектуру, шпації, товщини елементів, прольоти) на основі комп’ютерних розрахунків та стандартів. Мета – покращення конструкції вертолітних платформ транспортних суден та підвищення їх ефективності. Методика – аналітична, чисельна. Результати –запропоновані аналітична формула оцінки економії ваги прі використанні перфорованих пластин платформи, а також наведено результати комп’ютерних розрахунків міцності вертолітної платформи. Наукова новизна. Запропоновані нові напрямки розвитку конструкції вертолітних платформ. Практична значимість. Використання результатів роботи на практиці може покращити суднові вертолітні технології. Висновки. В результаті проведеної роботи була підтверджена можливість використання концепції формування суднового набору для вертолітних платформ.
 • Документ
  Transport vessels construction side defence when collision
  (2022) Mykhaylov, Borys N.; Михайлов, Б. М.
  Суднобудiвники всього світу намагаються збiльшити безпеку на водному транспортi у всіх напрямках та сферах діяльності, тому безпека суден при зіткненнях є одним з них i дуже важлива. Робота присвячена проблемі бортовий конструктивної безпеки при зіткненнях. Представлено розвиток iдеї конструкції пiдпалубної цистерни зi збiльшеною шириною у верхнiй частинi бортового перекриття (в порiвняннi з шириною подвiйного борту на рiвнi ватерлiнiї). Це дає можливiсть не тiльки збiльшити енергiю руйнування пiд час зiткнення майже для всiх типiв судiв, але для деяких, як контейнеровози, збiльшити палубну вантажомiсткiсть (у разi вiдсутностi дефiциту стiйкостi) i результати розрахунків цiєї конструкції. Також наведено результати розрахунків пропонованого бортового тросового енергопоглинаючого пристрою за спеціалізованою програмою на базі МКЕ. Об’єкт дослідження –енергопоглинаюча конструкція пiдпалубної цистерни зi збiльшеною шириною у верхнiй частинi бортового перекриття та можливiсть цієї нової конструкції витримувати 120 тон питомого контейнерного навантаження вiд додаткового ряду контейнерiв на кожен борт контейнеровоза. На додаток – бортовий тросовий енергопоглинаючий пристрiй, який при зіткненнях також може бути елементом конструктивного захисту. Актуальність даної тематики – безпеки суден при зіткненнях, обумовлена великими щорічними втратами при таких видах аварій. Щорічно гине при зіткненнях понад двадцять великих суден і десятки отримують серйозні пошкодження, завдаючи тим самим величезної моральної, економічної та екологічної шкоди. Пропонованi конструкція енергопоглинаючої пiдпалубної цистерни зi збiльшеною шириною у верхнiй частинi бортового перекриття та бортового тросового енергопоглинаючого пристрою при зіткненні руйнуватимуться в першу чергу, споживаючи певну кiльксть загально енерiї iї удару, збiльшуючи безпеку суден та зменшуючи ймовiрнi збитки. Цi конструкцiї можуть бути використанi для пiдвищення конструктивної безпеки суден при зіткненні як для нових проектованих, так i для модернiзацїi iснуючих. Mета – збільшення конструктивної безпеки транспортних суден при зіткненнях на основі використання концепції конструкції з розширеною пiдпалубною цистерною та запропонованого енергопоглинаючого бортового тросового пристрою. Методика – аналітична, чисельна. Результати – запропоновані аналітична формула оцінки енергії руйнування бортового тросового пристрою та результати прикладу його розрахунку на ЕОМ, а також розрахунок конструкції бортового перекриття з додатковим рядом контейнерiв. Наукова новизна. Запропоновані нові напрямки розвитку конструктивної безпеки транспортних суден при зіткненнях. Висновки. В результаті проведеної роботи була підтверджена можливість використання бортового тросового енергопоглинаючого пристрою та розміщення додаткових контейнерiв на пiдпалубнiй цистернi зi збільшеною шириною у районi верхнiй палуби. Практична значимість. Використання результатів роботи на практиці може збільшувати конструктивну безпеку транспортних суден при зіткненнях та зменшити загальнi збитки для людей, суден, вантажiв та навколишнього середовища.