№ 2 (464) 2016

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 13 з 13
 • Документ
  Оценка топливной эффективности охлаждения воздуха на входе газовых турбин для климатических условий разных регионов Ливии
  (2016) Рамзи Камел Эл Герби; Радченко, Н. И.; Rami Kamel El Gerbi; Radchenko, Mykola I.
  Виконана оцінка економії палива за рахунок охолодження повітря на вході газових турбін до різних температур термотрансформаторами різних типів для регіонів Лівії, в яких зосереджено виробництво електричної енергії газотурбогенераторами. Показано, що охолодження повітря на вході газових турбін до 10 і 7°С в абсорбційній водоаміачній і хладоновій ежекторній холодильних машинах забезпечує в 1,5…2,0 рази більшу річну економію палива порівняно з абсорбційною бромисто-літієвою холодильною машиною, яка забезпечує зниження температури повітря на вході газових турбін до 15°С.
 • Документ
  Особливості управління спільними проектами очищення акваторій підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України та організаціями-розробниками засобів морської робототехніки
  (2016) Блінцов, В. С.; Грицаєнко, М. Г.; Blintsov, Volodymyr S.; Hrytsaienko, Maksym H.
  Показано доцільність виконання робіт з очищення акваторій від підводних потенційно небезпечних об’єктів за допомогою підводних апаратів-роботів. Розроблено узагальнену модель формування спільного проекту для підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України та організації-розробника засобів морської робототехніки. Запропонована модель може слугувати теоретичною основою для організації таких робіт в умовах тимчасової відсутності коштів морської робототехніки серійного виробництва.
 • Документ
  Планирование управления содержанием проекта глубоководных археологических исследований
  (2016) Надточий, А. В.; Nadtochіi, Anatolii V.
  Розроблено модель управління вмістом проектів глибоководних археологічних досліджень із застосуванням роботизованих комплексів і технологій. З позицій теорії управління проектами визначено продукт проекту глибоководних археологічних досліджень, в якості якого виступає інформаційний масив, що забезпечує отримання нових знань про артефактний об'єкт і дозволяє в подальшому формувати управлінські рішення по відношенню до нього.
 • Документ
  Ціннісно-орієнтоване управління зацікавленими сторонами проектів в галузі морської освіти
  (2016) Гарбуз, С. К.; Garbuz, Svitlana K.
  Проаналізовано й обґрунтовано доцільність удосконалення моделей управління зацікавленими сторонами проектів у галузі морської освіти, як інструмент використано карту зацікавлених сторін. Проведено профілювання зацікавлених сторін для проекту ліцензуванні нових освітніх послуг ВНЗ і здійснено класифікацію стейкхолдерів цього проекту.
 • Документ
  Нечеткие модели оценки рисков сложных технических систем при их мониторинге и диагностике
  (2016) Вычужанин, В. В.; Шибаева, Н. О.; Vychuzhanin, Volodymyr V.; Shybaieva, Natalia O.
  Наведено результати досліджень розроблених нечітких моделей оцінки ризиків взаємозв’язаних і взаємодіючих підсистем і їхніх елементів суднової складної технічної системи (СТС) і системи її дистанційного моніторингу й діагностики (ДМД) в аварійних ситуаціях. Результати дослідження розроблених нечітких моделей оцінки ризику дозволили оцінити вплив вірогідності виходу з ладу СТС, системи ДМД, збитку на загальний рівень ризику комплексу СТС і системи ДМД.
 • Документ
  Эффективность утилизации тепла комплекса автономного энерго- и хладообеспечения в климатических условиях Ливии
  (2016) Рамзи Камел Эл Герби; Радченко, А. Н.; Ramzi Kamel El Gerbi; Radchenko, Andrey M.
  Дана порівняльна оцінка ефективності трансформації теплоти випускних газів регенеративних газотурбінних двигунів з нагрівом стисненого повітря перед камерою згоряння газами в холод для різних варіантів холодопостачання. Показано, що для кліматичних умов Лівії ефективність двоступеневої абсорбційно-ежекторної трансформації теплоти відхідних газів ГТД в холод (з холодопостачанням систем комфортного кондиціювання та охолодження повітря на вході газотурбінних двигунів до температури 10ºС) на 10…30% вище, ніж існуючих систем одноступеневої трансформації теплоти в абсорбційній холодильній машині з комфортним кондиціюванням та охолодженням повітря на вході газотурбінних двигунів до температури 15ºС.
 • Документ
  Разработка конструкции и технологии изготовления биметаллических фланцев судовых трубопроводов забортной воды
  (2016) Сагань, В. Я.; Драган, С. В.; Sahan, Volodymyr Ya.; Drahan, Stanislav V.
  Розглянуто варіанти виготовлення біметалевих фланців з використанням дугових способів наплавлення ущільнюючого кільця. Економічними розрахунками показано ефективність заміни латунних фланців біметалевими для виготовлення й ремонту суднових трубопроводів забортної води.
 • Документ
  Метод оптимальной трансформации носовой части судна в задаче снижения полного сопротивления его движению на тихой воде
  (2016) Печенюк, А. В.; Pechenyuk, Andriy V.
  Розроблений комплексний метод оптимальної трансформації носової частини судна, що включає методику чисельного моделювання, модель систематичних трансформацій корпуса та метод зниження опору. Застосування метода оптимальної трансформації до носових частин двох суден-об’єктів дозволило суттєво знизити їх буксирувальний опір. Результати по одному з об’єктів були підтверджені результатами експериментів в опитовому басейні. Сформульоване нове наукове положення, згідно до якого вплив форми носової частини на опір судна визначається залежністю локального коефіцієнта повздовжньої повноти від повздовжньої координати, що віднесена до довжини поперечної хвилі.
 • Документ
  Расчёт гидродинамических характеристик гребного винта при работе в свободной воде в CFD-пакете Flow Vision
  (2016) Корнелюк, О. Н.; Korneliuk, Olha M.
  Описано способи постановки проекту моделювання роботи гребного гвинта у вільній воді у CFD-пакеті Flow Vision. Виконано оцінку ефективності способів постановки проекту моделювання роботи гребного гвинта у вільній воді в CFD-пакеті Flow Vision. Виконано порівняння результатів розрахунку гідродинамічних характеристик гребних гвинтів, отриманих під час проведення чисельних і модельних експериментів при різних способах постановки проекту.
 • Документ
  Суммарный расход топлива малооборотным двигателем судна с кайтом
  (2016) Шостак, В. П.; Кисарова, А. И.; Shostak, Vladimir P.; Kisarova, Alena I.
  Представлена методика розрахунку витрати палива на головний двигун транспортного судна з кайтом. Ця витрата – сума витрат на ділянках рейсової лінії з умовно сталою погодою; при сприятливому вітрі в роботу включається кайт, знижуючи навантаження і витрату палива. Оскільки погода мінлива, то розрахунок проводиться по всіх рейсах за життєвий цикл судна. Наведено розрахункові дані витрати палива для двигуна 6S50ME стосовно до танкера типу "Дмитрий Медведев" з кайтом на ділянці рейсу в Атлантиці.
 • Документ
  Експериментальне дослідження водометного рушія із застосуванням принципу електрогідравлічного ефекту
  (2016) Латипов, Р. В.; Зайцев, В. В.; Latypov, Roman V.; Zaytsev, Valeriy V.
  Проаналізовано наукові дослідження й літературу з проблеми застосування електрогідроудару в суднобудуванні. Розроблено й виготовлено експериментальну модель водометного рушія на принципі електрогідроудару. Виконано ряд експериментів, у результаті яких зафіксовано параметри роботи досліджуваного водомета.
 • Документ
  Оптимальные главные элементы судов-газовозов LNG для различных маршрутов
  (2016) Дун Синьшо; Xinshuo, Dong
  У статті удосконалено процес проектування суден-газовозів LNG на основі створення сучасного методу визначення на початкових стадіях проектування головних елементів цих суден, оптимальных за техніко-економічними показниками. У роботі з використанням методу імітаційного моделювання розглянуто основні завдання функціонування суден-газовозів LNG, можливі аварійні ситуації і вплив випадкових факторів на показники економічної ефективності судів. В якості прикладу визначено оптимальні головні елементи суден-газовозів LNG ходять за маршрутами: Дампір (Австралія) – Дапэн (Китай) і Тангу (Індонезія) – Путянь (Китай).
 • Документ
  Исследование спуска судна с продольного наклонного стапеля на пневматических баллонах
  (2016) Воленюк, Л. С.; Рашковский, А. С.; Voleniuk, Liudmyla S.; Rashkovskyi, Olexandr S.
  Анотація. Під час спуску судна на воду з поздовжнього похилого стапеля найбільш небезпечним є третій період, в якому можливо перекидання або спливання, а в носовій частині корпусу з’являються більші зосереджені зусилля – баксовий тиск. На прикладі конкретного судна досліджено спуск на пневматичних балонах на предмет його перекидання, побудовано англійську діаграму й проведено аналіз впливу балонів на процес спуску.