№ 1 (463) 2016

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 11 з 11
 • Документ
  Определение оптимальных главных элементов судов-газовозов LNG
  (2016) Синьшо, Дун; Xinshuo, Dong
  Анотація. Удосконалено метод визначення головних елементів суден-газовозів LNG на початкових стадіях проектування на основі формулювання оптимізаційної задачі. Складена система обмежень задачі. Розроблена математична модель проектування судів, в якій з використанням методу імітаційного моделювання обчислюється значення критерію оптимальності. Як приклад розглянута задача визначення оптимальних головних елементів суден, що перевозять вантажі між Дампиром (Австралія) і Дапєном (Китай).
 • Документ
  Кількісна оцінка складності процедури отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин на етапі виконання програми апроксимації до права Європейського Союзу
  (2016) Рижков, С. С.; Літвак, С. М.; Єфімов, В. І.; Ryzhkov, Serhiy S.; Litvak, Serhiy M.; Yefimov, Volodymyr I.
  Анотація. Розглянуто чинну процедуру отримання дозволу на викиди українськими підприємствами на регіональному рівні. Метою дослідження є виявлення факторів, які ускладнюють і подовжують дану процедуру, оцінка ризиків, що її супроводжують, і шляхів їх усунення на етапі апроксимації українського законодавства в галузі охорони довкілля до права Європейського Союзу. Запропоновано критерій для оцінки процедури отримання дозволу – фактор складності, із застосуванням якого виявлено найбільш вразливі етапи отримання дозволу та запропоновано шляхи їх усунення.
 • Документ
  Determination of spring elements characteristics using shape memory effect during thermomechanical impact
  (2016) Polishchuk, Vitaliy A.; Nikolaiev, Oleksandr L.; Zadorozhnaya, Tetiana P.; Полищук, В. А.; Николаев, А. Л.; Задорожная, Т. П.
  Анотація. Досліджено вплив термічної й термомеханічної обробки на оборотне формовідновлення при теплозмінах циліндричних пружин стискання з ефектом пам’яті форми в інтервалі температур мартенситного перетворення. Визначено залежності та встановлено режими попередньої термообробки та подальшого термосилового циклування для отримання оптимальних функціональних характеристик пружинних силових елементів.
 • Документ
  Газовводы топливных баков жидкостно-ракетных двигателей. Подходы к проектированию. Современная классификация
  (2016) Митиков, Ю. А.; Любарский, Е. Ю.; Mitikov, Yuriy A.; Lyubarskiy, Yefim Y.
  Анотація. Проаналізовано проблематику проектування сучасних пристроїв введення газу наддування в баки. Проведено аналіз типових конструкцій цього класу. Отримала подальший розвиток класифікація газовводів паливних баків з урахуванням сучасних досягнень. Намічено шляхи вдосконалення даних пристроїв.
 • Документ
  Определение параметров импульсного механического воздействия на сварочную ванну для структуризации металла при автоматической дуговой наплавке
  (2016) Лебедев, В. А.; Драган, С. В.; Галь, А. Ф.; Козырко, О. А.; Lebediev, Volodymyr O.; Drahan, Stanislav V.; Hal, Anatolii F.; Kozyrko, Oleh A.
  Анотація. Викладено й експериментально підтверджено інженерну методику розрахунку параметрів механічного імпульсного впливу на зварювальну ванну з метою управління структурою металу при автоматичному дуговому наплавленні в СО2 на деталі циліндричної форми.
 • Документ
  Субъекты управления межвузовским проектом
  (2016) Куприна, Т. Г.; Kuprina, Тetiana H.
  Анотація. Виділено учасників міжвузівського проекту, зазначено ступінь самостійності керівника й організаційні варіанти, визначено рівні управління міжвузівським проектом, запропоновано проектно-орієнтовану, організаційну структуру, розраховано заробітну плату учасників проекту з урахуванням кваліфікаційного рівня.
 • Документ
  Вплив тривісної деформації на субструктуру і твердість технічно чистого заліза після передрекристалізаційної термічної обробки
  (2016) Дубовий, О. М.; Шкурат, С. І.; Макруха, Т. О.; Dubovoy, Oleksandr N.; Shkurat, Serhii I.; Makrukha, Tetiana O.
  Анотація. У роботі досліджено вплив тривісної деформації на субструктури й твердість технічно чистого заліза після передрекристалізаційної термічної обробки. Встановлено, що розмір областей когерентного розсіювання технічно чистого заліза після тривісної деформації «abc» методом і термічної обробки більший, ніж після одновісного статичного деформування й термічної обробки, а значення технічно чистого заліза значно вищі після статичного деформування й передрекристалізаційної термічної обробки, ніж після деформації «abc» методом і передрекристалізаційної термічної обробки.
 • Документ
  Аналіз моделей та визначення координат вектору стану електророзрядного синтезу вуглецевих наноматеріалів
  (2016) Богуславський, Л. З.; Овчиннікова, Л. Є.; Козирєв, C. С.; Boguslavskyi, Leonid Z.; Ovchinnikova, Larisa Ye.; Kozyrev, Serhiy S.
  Анотація. Проведено аналіз математичних моделей синтезу алотропних форм нановуглецю з метою виявлення факторів, що впливають на результат синтезу, значення яких можуть бути прийняті в якості координат вектору стану процесу електророзрядного синтезу вуглецевих наноматеріалів як об’єкта керування. Визначено інформаційні координати та канал керуючих впливів, що дозволить побудувати модель керування процесом з метою забезпечення продуктивного режиму синтезу вуглецевих наноматеріалів.
 • Документ
  Концепція системи захисту інформації, що циркулює на об’єктах морської інфраструктури
  (2016) Блінцов, В. С.; Майданюк, П. В.; Blintsov, Volodymyr S.; Maidaniuk, Pavel V.
  Анотація. Робота містить результати досліджень, спрямованих на розвиток систем захисту інформації в телекомунікаційних мережах передачі даних. Визначено основні загрози інформації й вимоги до методів захисту інформації в телекомунікаційні мережі передачі об’єкта даних морської інфраструктури.
 • Документ
  Оптимальні характеристики грунтових теплообмінників для теплонасосних систем опалення
  (2016) Безродний, М. К.; Притула, Н. О.; Bezrodnyi, Mykhailo K.; Prytula, Natalia О.
  Анотація. Визначено раціональні співвідношення між характеристиками горизонтального/вертикального ґрунтового теплообмінника (ГТО/ВГТО), таких, як довжина труби одного контуру/глибина свердловини, діаметра труби, швидкості руху теплоносія в нижньому контурі теплонасосної системи (ТНС) в залежності від умов роботи ГТО/ВГТО (інтенсивність відбору теплоти від ґрунту) та ТНС (температури верхнього та нижнього джерела теплоти). Дані характеристики повинні забезпечити оптимальну швидкість теплоносія в нижньому контурі ТНС, що дозволить отримати мінімальні питомі витрати електроенергії на ТНС теплопостачання в цілому.
 • Документ
  Совершенствование конструкции ремонтных плавучих доков
  (2016) Рашковский, А. С.; Щедролосев, А. В.; Перов, В. Н.; Rashkovskyi, Olexandr S.; Shchedrolosiev, Olexandr V.; Perov, Vitalii N.
  Анотація. В статті розглянуто варіанти розкріплення ремонтного плавучого доку за допомогою палів, які закріплені на башті доку чи в спеціальному котловані біля пірсу. Для визначення розмірів конструктивних елементів пристрою для розкріплення доку до пірсу розглянуто діючі навантаження, розроблено розрахункові схеми та наведено розрахунок міцності палу та серги.