Експериментальнi дослiдження ефективностi турбоiмпактного сепаратора паливного газу для газотурбiнних установок

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Сербін, С. І.
Рижков, Р. С.
Serbin, Serhii I.
Ryzhkov, Rostyslav S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розроблено конструктивну схему турбоiмпактного сепаратора паливного газу високого тиску для газотурбiнних установок. Проведено експериментальнi дослiдження ефективностi роботи сепараторiв стиснутих газiв для газотурбiнних установок iз турбоiмпактними та коагулюючими ступенями очищення. Отримано гiдродинамiчнi характеристики сепараторiв при витратах повiтря на експериментальному стендi вiд 30 до 150 м3/год. Експериментальним шляхом пiдтверджено високий коефiцiєнт сумарної ефективностi очищення дослiдних сепараторiв, який становить 90,0 – 99,8 %. На основi результатiв дослiдження розроблено рекомендацiї щодо проектування проточної частини турбоiмпактних сепараторiв стиснених газiв газотурбiнних установок.

Опис

Сербін, С. І. Експериментальнi дослiдження ефективностi турбоiмпактного сепаратора паливного газу для газотурбiнних установок = Experimental investigations of the efficiency of the turboimpact fuel gas separator for gas turbine units / С. І. Сербін, Р. С. Рижков // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 2 (458). – С. 70–76.

Ключові слова

сепаратор, технологiя турбоiмпактна, експериментальнi дослiдження, система паливна, ефективнiсть, сепаратор, технология турбоимпактная, экспериментальные исследования, система топливная, эффективность, separator, turboimpact technology, experimental investigations, fuel system, efficiency

Бібліографічний опис

Зібрання