Влияние скорости ввода горячего гелия на параметры системы наддува топливного бака большого удлинения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Митиков, Ю. А.
Куда, С. А.
Mitikov, Yurii A.
Kuda, Serhii A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Проведено експериментальнi дослiдження впливу швидкостi введення гарячого гелiю на параметри системи наддування бака з киплячим киснем. Показано вiдсутнiсть такої дії на параметри системи в кiнцi зливу палива, коли спочатку наддування вплив помiтний. Рекомендовано найпростiшi конструкцiї пристроїв введення.

Опис

Митиков, Ю. А. Влияние скорости ввода горячего гелия на параметры системы наддува топливного бака большого удлинения = Influence of hot helium input speed on parameters of pressurization system of prolongated fuel tank / Ю. А. Митиков, С. А. Куда // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 3 (459). – С. 66–69.

Ключові слова

системы наддува, горячий гелий, разные скорости ввода, отсутствие влияния, системи наддування, гарячий гелiй, рiзнi швидкостi введення, вiдсутнiсть впливу, pressurization systems, hot helium, different input speeds, absence of speed influence

Бібліографічний опис

Зібрання