Особливості розрахунку бортових теплообмінників під час стоянки судна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Мошенцев, Ю. Л.
Гогоренко, О. А.
Moshentsev, Yuryi L.
Gogorenko, Oleksiy A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Бортові системи охолодження, які використовують бортові теплообмінники, застосовують для істотного поліпшення екологічних показників суден. Системи охолодження, в яких використовують такі теплообмінні апарати, менш енергоємні, трубопроводи таких систем охолодження можуть бути виконані простіше, ніж у системах зі звичайними теплообмінниками. Такі системи добре працюють в сильно забруднених водоймах, а також за деяких специфічних умов використання суден. Бортові теплообмінники проєктуються для режиму максимально можливого навантаження. Для суднових енергетичних установок це режим повного ходу судна. Водночас бортові теплообмінники повинні застосовуватись як під час ходу судна, так і під час його стоянки в порту або на рейді. На стоянці, як правило, працюють допоміжні двигуни, під час роботи яких необхідно відводити певні теплові потоки, з якими повинні справлятися бортові теплообмінники. У режимі руху судна бортові теплообмінники працюють інакше, ніж у режимі його стоянки. Відповідно, змінюється (знижується) ефективність їх роботи. Водночас під час стоянки ефективності бортових теплообмінників повинно вистачати, щоб забезпечити нормальну роботу суднових енергетичних установок. Звісно, величину цієї ефективності необхідно знати, щоб створювати суднові енергетичні установки, які результативно будуть працювати за будь-якого режиму експлуатації. Ключові моменти розрахунку теплообміну за вільної конвекції рідини відносно вертикальної нагрітої пластини розглядаються відомими джерелами у загальній постановці, пов’язаній з особливостями їх розгляду як специфічних елементів теорії. У зв’язку з цим вони не об’єднані єдиною системою, необхідною для їх використання в конкретному завданні. Відповідно, у роботі виокремлені, конкретизовані й уточнені параметри формул, які використовуються в розрахунках. Запропоновано порядок виконання розрахункових кроків, у результаті яких можуть бути визначені параметри теплообмінника. З’ясовано, що використання розглянутих пропозицій призводить до результатів, наближених до рекомендованих авторитетними джерелами. Рекомендації можуть бути використані в навчальних і практичних цілях тими, хто розраховує теплообмінники подібних конструкцій.

Опис

Мошенцев, Ю. Л. Особливості розрахунку бортових теплообмінників під час стоянки судна = Features of on-board heat exchangers calculation at the vessel parking / Ю. Л. Мошенцев, О. А. Гогоренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2021. – № 3 (486). – С. 32–39.

Ключові слова

бортовий теплообмінник, витрата, забортна вода, конвекція, охолоджувач наддувного повітря, система охолодження, теплоносій внутрішнього контуру, тепловіддача, теплопередача, термічний опір, charge air cooler, convection, cooling system, flow rate, heat transfer, internal circuit coolant, on-board heat exchanger, seawater, thermal resistance

Бібліографічний опис

Зібрання