Розробка програми-тренажеру дистанційного навчального курсу «Основи наукових досліджень в інформатиці»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Гаркуша С. В.
Черненко О. О.
Кошова О. П.
Субота І. В.
Литвиненко А. І.
Garkusha Sergey V.
Chernenko Oksana O.
Koshova Oksana P.
Subota Ilona V.
Litvinenko Alla I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета. Найважливішим стратегічним завданням на сьогоднішньому етапі модернізації освіти України є забезпечення якісного навчання під час очної, дистанційної чи змішаної форми, як для школярів, так і для студентів навчальних закладів різного рівня акредитації. Одним з ефективних методів для підвищення засвоєння теоретичного матеріалу та практичних вмінь і навичок є використання програм-тренажерів під час навчального процесу. У статті розглянуто процес програмної реалізації тренажеру дистанційного навчального курсу «Основи наукових досліджень в інформатиці». Методика. Використано теоретичні матеріали дистанційного курсу «Основи наукових досліджень в інформатиці», інтегроване програмне середовище Eclipse, об’єктно-орієнтована мова програмування Java та мови розмітки HTML, CSS. Для розробки програмного забезпечення обрано метод «Waterfall Model». Результати. У роботі реалізовано програму-тренажер дистанційного навчального курсу «Основи наукових досліджень в інформатиці». Проектування та розробка здійснена в інтегрованому середовищі Eclipse мовою програмування Java. Програма-тренажер включає запитання двох рівнів складності, методичні рекомендації та теоретичну довідку за темами модулів. Наукова новизна. Розроблений програмний продукт виконує навчальну та контролюючу функції. Тренажер реалізовано у вигляді віконної програми, яка не потребує додаткового програмного забезпечення для її роботи. Дослідження доводить, що саме такий формат додатку є найбільш «дружнім» для користувача та не потребує допоміжних вказівок. Методологія розробки елементів програми також демонструє покроковість в створенні тренажеру. Практична значимість. Розроблений програмний продукт імплементовано у відповідний курс системи дистанційного навчання на платформі Moodle Полтавського університету економіки та торгівлі та рекомендовано для використання здобувачам освіти за спеціальністю «Комп’ютерні науки» в навчальному процесі під час вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень в інформатиці».

Опис

Розробка програми-тренажеру дистанційного навчального курсу «Основи наукових досліджень в інформатиці» = Development of trainer program for the distance educational course “Bases of scientific research in computer sciences” / С. В. Гаркуша, О. О. Черненко, О. П. Кошова, І. В. Субота, А. І. Литвиненко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2023. – № 1 (490). – С. 165–175.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Зібрання