Впровадження ГІС-технологій у систему управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Тимченко, В. Л.
Гіржева, О. Л.
Тимченко, І. В.
Кирильчук, М. А.
Tymchenko, Viktor L.
Hirzheva, Olena L.
Tymchenko, Inna V.
Kyrylchuk, Maryna A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Представлено алгоритми розробки бази даних екологічної інформації та інтерактивної карти геоінформаційної системи (ГІС) лісових ресурсів Миколаївської області. Наведено результати використання геоінформаційних технологій для підвищення ефективності управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області.

Опис

Впровадження ГІС-технологій у систему управління раціональним використанням лісових ресурсів Миколаївської області = Implementation the GIS technology to the control system of rational use of forest resources in Mykolaiv region / В. Л. Тимченко, О. Л. Гіржева, І. В. Тимченко, М. А. Кирильчук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 1 (457). – С. 99–105.

Ключові слова

ГІС-технології, лісові ресурси, природоохоронні об'єкти, ГИС-технологии, лесные ресурсы, природоохранные объекты, GIS technology, forest resources, environmental facilities

Бібліографічний опис

Зібрання