Анализ топологических свойств линейно-функциональных организационных структур предприятий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Коваленко, И. И.
Пугаченко, Е. С.
Антипова, Е. А.
Kovalenko, Ihor I.
Puhachenko, Kateryna S.
Antipova, Kateryna O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У процесi реструктуризацiї i формування сучасних органiзацiйних структур, здатних до самоуправлiння та саморозвитку, виникає завдання отримання комплексної оцiнки їх ефективностi. Розглядається методика, що дозволяє проводити аналiз лiнiйно-функцiональних органiзацiйних структур з використанням критерiїв, що оцiнюють їх топологiчнi властивостi. Аналiзуються топологiчнi властивостi органiзацiйних структур, представлених графами-деревами iз застосуванням теорiї графiв. Пропонується практичне використання методики на прикладi аналiзу лiнiйно-функцiональної органiзацiйної структури морського порту.

Опис

Коваленко, И. И. Анализ топологических свойств линейно-функциональных организационных структур предприятий = Analysis of topological properties of linear-functional organizational structures of enterprises / И. И. Коваленко, Е. С. Пугаченко, Е. А. Антипова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 2 (458). – С. 104–109.

Ключові слова

линейно-функциональные организационные структуры, топологические свойства, теория графов, лiнiйно-функцiональнi органiзацiйнi структури, топологiчнi властивостi, теорiя графiв, linear-functional organizational structure, topological properties, graph theory

Бібліографічний опис

Зібрання