Повышение эффективности судовых МОД охлаждением наддувочного воздуха в термотрансформаторе

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Андреев, А. А.
Андреева, Н. Б.
Andreev, Artem A.
Andreeva, Natalya В.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Доведено можливiсть встановлення тепловикористовуючої установки охолодження в машинному вiддiленнi судна. Як термотрансформатор розглянуто тепловикористовуючу ежекторну холодильну машину, що утилiзує теплоту наддувного повiтря МОД. Показано залежнiсть ефективностi МОД вiд температури наддувного повiтря в суднових умовах, а також доцiльнiсть утилiзацiї теплоти. Розраховано термiн окупностi тепловикористовуючої системи охолодження наддувного повiтря для МОД.

Опис

Андреев, А. А. Повышение эффективности судовых МОД охлаждением наддувочного воздуха в термотрансформаторе = Improving the efficiency of marine low-speed engine by cooling charging air in thermotransformer / А. А. Андреев, Н. Б. Андреева // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 5 (461) – С. 18–23.

Ключові слова

трансформация теплоты, теплоиспользующая холодильная машина, МОД, наддувочный воздух, трансформацiя теплоти, тепловикористовуюча холодильна машина, МОД, наддувне повiтря, heat transformation, waste heat recovery cooling machine, two-stroke low-speed engine, scavenge air

Бібліографічний опис

Зібрання