About transport vessel helicopter deck and platdform construction

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Ziqing, Cai
Mykhaylov, Borys N.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розвиток світової спільноти продовжує шлях гуманізації та поваги до кожного людського життя, включаючи і на водному транспорті, де ризики для життя особливо великі. Використання вертолітної технології на водному транспорті веде до значного підвищення безпеки його учасників та розширення можливостей транспортних суден для вантажних та інших операцій. Великий практичний інтерес представляє не лише оптимізація параметрів вертолітних палуб та платформ суден які будуються, але також для обладнання вже збудованих. Еволюція на водному транспорті очевидна – достатньо простежити динаміку розвитку вертолітної технології на водному транспорті, особливо за останні 20 років, кількісно і якісно. Гуманізація спільноти та боротьба за покращення безпеки людей на водному транспорті безперечно приведе до подальшого поширення та розвитку вертолітної технології на судах та інших плавучих спорудах, включаючи бурові платформи. Насамперед, необхідно провести аналіз інформації про вертолітні платформи транспортних суден та плавучих споруд, та класифікувати їх відповідно з можливістю використовувати відокремлені типи гелікоптерів. Після цього необхідно вибрати вертолітний майданчик бурової платформи або транспортного судна серед діючих як прототип і зробити комп’ютерне моделювання конструкції з використанням спеціалізованих програм. Це шлях оптимізації параметрів конструкції вертолітних платформ на основі обраної функції цілі. Дуже важливо створити рекомендації для параметрів конструкції вертолітних платформ (включаючи архітектуру, шпації, товщини елементів, прольоти) на основі комп’ютерних розрахунків та стандартів. Мета – покращення конструкції вертолітних платформ транспортних суден та підвищення їх ефективності. Методика – аналітична, чисельна. Результати –запропоновані аналітична формула оцінки економії ваги прі використанні перфорованих пластин платформи, а також наведено результати комп’ютерних розрахунків міцності вертолітної платформи. Наукова новизна. Запропоновані нові напрямки розвитку конструкції вертолітних платформ. Практична значимість. Використання результатів роботи на практиці може покращити суднові вертолітні технології. Висновки. В результаті проведеної роботи була підтверджена можливість використання концепції формування суднового набору для вертолітних платформ.

Опис

Ziqing, Cai About transport vessel helicopter deck and platdform construction = Про конструкції вертолітних палуб та платформ транспортних суден / Cai Ziqing, B. N. Mykhaylov // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2022. – № 2 (489). – С. 11–18.

Ключові слова

ship, helicopter platform, construction, судно, вертолітна платформа, конструкція

Бібліографічний опис

Зібрання