Experimental study of the influence of the degree of filling on the effective indicators of a rotary piston engine

dc.contributor.authorMytrofanov, Oleksandr. S.
dc.contributor.authorProskurin, Arkadii Yu.
dc.contributor.authorМитрофанов, О. С.
dc.contributor.authorПроскурін, А. Ю.
dc.date.accessioned2021-04-22T07:14:18Z
dc.date.available2021-04-22T07:14:18Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionMytrofanov, O. S. Experimental study of the influence of the degree of filling on the effective indicators of a rotary piston engine = Експериментальні дослідження впливу ступеня наповнення на ефективні показники роторно-поршневого двигуна / O. S. Mytrofanov, A. Yu. Proskurin // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 4 (482). – P. 29–35.uk_UA
dc.description.abstractАнотація. Метою статті є дослідження впливу ступеня наповнення робочого циліндра на енергетичні та економічні показники роторно-поршневого пневмодвигуна. Методика. Характеристики зміни показників роботи роторно-поршневого пневмодвигуна від ступеня наповнення виконано методом фізичного моделювання, який у випадку дослідження нових зразків технічних систем є більш точним і достовірним. Метод фізичного моделювання дозволив отримати характеристики роботи в реальних умовах експлуатації з урахуванням усіх конструктивних особливостей дослідного зразка пневмодвигуна. Результати. Проаналізовано результати експериментальних досліджень із регулювання режимів експлуатації роторно-поршневого пневмодвигуна 12РПД-4,4/1,75 за рахунок зміни ступеня наповнення. Наведено експериментальні залежності зміни енергетичних та економічних показників від ступеня наповнення робочого циліндра. Так, на режимі Ps = 0,7 МПа та n = 1550 об/хв збільшення ступеня наповнення у 2,4 рази дозволяє підвищити ефективну потужність роторно-поршневого пневмодвигуна у 1,9 разів, а на режимі Ps = 0,5 МПа і n = 1200 об/хв збільшення ε1 удвічі підвищує Ne у 1,5 рази. Тому регулювання ε1 є ефективним способом зміни режиму навантаження пневмодвигуна. Визначено, що на всіх експлуатаційних режимах при фіксованих значеннях обертів роторно-поршневого пневмодвигуна ступінь наповнення робочого циліндра також впливає на зміну ефективної витрати стиснутого повітря. Так, на режимі Ps = 0,7 МПа та n = 1550 об/хв збільшення ступеня наповнення у 2,4 рази призводить до зростання питомої ефективної витрати стиснутого повітря у 1,12 рази, а на режимі Ps = 0,5 МПа і n = 1200 об/хв збільшення ε1 удвічі збільшує ge у 1,11 разів. Експериментально встановлено, що збільшення ступеня наповнення сприяє підвищенню опору випускної системи роторно-поршневого пневмодвигуна. В умовах проведення експерименту значення опору випускної системи для всього діапазону зміни ε1 не перевищувало 0,075 МПа та було досить низьким показником. Наукова новизна. На базі проведених експериментальних досліджень дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна виконано оцінку ефективності регулювання експлуатаційних режимів шляхом зміни ступеня наповнення робочого циліндра. Практична значимість. Отримані рекомендації щодо регулювання експлуатаційних режимів дослідного зразка роторно-поршневого пневмодвигуна 12РПД-4,4/1,75 шляхом зміни ступеня наповнення робочого циліндра. Це дозволить у процесі експлуатації пневмодвигуна забезпечувати задану потужність за мінімальних витрат стиснутого повітря.uk_UA
dc.description.abstract1Abstract. Study of the influence of the degree of filling of the working cylinder on the energy and economic indicators of a rotary piston air engine. Methods. The characteristics of the change in the performance indicators of a rotary piston air engine depending on the degree of filling are performed by the method of physical modeling, which, in the case of studying new samples of technical systems, is more accurate and reliable. The method of physical modeling made it possible to obtain the characteristics of work in real operating conditions, taking into account all the design features of the prototype of the air engine. Results. The results of the experimental studies on the regulation of operating modes of the 12RPD-4,4/1,75 rotary piston air engine by changing the degree of filling are analyzed. Experimental dependences of changes in energy and economic indicators on the degree of filling of the working cylinder are presented. So, in the mode Ps = 0,7 MPa and n = 1550 rpm, an increase in the degree of filling by 2,4 times makes it possible to increase the effective power of the rotary piston air engine by 1,9 times, and in the mode Ps = 0,5 MPa and n = 1200 rpm an increase in ε1 by 2 times increases Ne by 1,5. According to the regulation, ε1 is an effective way to change the load mode of the air engine. It has been determined that in all operating modes at fixed values of the rotary piston air engine speed, the degree of filling of the working cylinder also affects the change in the effective consumption of compressed air. So, in the mode Ps = 0,7 MPa and n = 1550 rpm, an increase in the degree of filling by 2,4 times leads to an increase in the specific effective consumption of compressed air by 1,12 times, and in the mode Ps = 0,5 MPa and n = 1200 rpm, an increase in ε1 by a factor of 2 increases ge by 1,11. It has been experimentally proved that an increase in the degree of filling contributes to an increase in the resistance of the exhaust system of a rotary piston air engine. Under the conditions of the experiment, the value of the exhaust system resistance, for the entire range of ε1 variation, did not exceed 0,075 MPa and is a fairly low indicator. Scientific novelty. On the basis of the carried out experimental studies of a prototype of a rotary piston air engine, the efficiency of regulation of operating conditions by changing the degree of filling of the working cylinder was evaluated. Practical importance. Recommendations were obtained for regulating the operating conditions of the prototype of the 12RPD-4,4/1,75 rotary piston air engine by changing the degree of filling of the working cylinder. This will make it possible to provide the specified power during the operation of the air engine with minimal consumption of compressed air.uk_UA
dc.identifier.issn2311–3405 (Print)
dc.identifier.issn2313-0415 (Online)eng
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3932
dc.language.isoenuk_UA
dc.relation.ispartofseries621.438uk_UA
dc.subjectcompressed airuk_UA
dc.subjectrotary piston air engineuk_UA
dc.subjectexperimental standuk_UA
dc.subjecteffective indicatorsuk_UA
dc.subjectdegree of fillinguk_UA
dc.subjectmovement mechanismuk_UA
dc.subjectстиснуте повітряuk_UA
dc.subjectроторно-поршневий пневмодвигунuk_UA
dc.subjectекспериментальний стендuk_UA
dc.subjectефективні показникиuk_UA
dc.subjectступінь наповненняuk_UA
dc.subjectмеханізм рухуuk_UA
dc.titleExperimental study of the influence of the degree of filling on the effective indicators of a rotary piston engineuk_UA
dc.title1Експериментальні дослідження впливу ступеня наповнення на ефективні показники роторно-поршневого двигунаuk_UA
dc.title22020
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Mytrofanov.pdf
Розмір:
458.09 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання