Програма “Solidworks Professional” і деякі закономірності гідробіоніки для побудови моделей підводних апаратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Савінок, О. М.
Марінічева, К. В.
Єгоров, В. Б.
Тельпашов, К. Б.
Savinok, Oksana M.
Marinicheva, Katerina V.
Yehorov, Viktor B.
Telpashov, Kirill B.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. При проектуванні моделей статичних підводних апаратів на різних глибинах було використано програмне забезпечення SolidWorks, ліцензійна версія якого є на базі лабораторії «Мехатроніки та робототехніки» Одеської національної академії харчових технологій. Завдання, які були вирішені за допомогою програмного забезпечення SolidWorks Professional: 3D-проектування моделей, інженерний аналіз (міцність, стійкість). При моделюванні було використано різні параметри з довжиною до 3 м та діаметром від 0,301 до 0,536 м різної форми. Враховуючи можливості програмного забезпечення, було протестовано моделі в статичних умовах дії тиску, який при цьому створюється на об’єкт, – 0,505 МПа. Для визначення можливих кінематичних характеристик у змодельованих об’єктів було проведено попередній аналіз їхніх геометричних параметрів. Найбільш досконалими за кінематичними характеристиками в підводному середовищі є морські тварини з певними формами тіл. Основними критеріями для аналізу були відношення відносної відстані від носової частини до найбільш широкої частини моделі, їх загальної довжини та відносна товщина природних профілів. Проведені розрахунки аналізованих параметрів для спроектованих моделей дозволили встановити, що оптимальні значення були у моделей 13 та 15. Форма і розмір моделей 13 та 15 відповідають оптимально встановленим співвідношенням для біологічних об’єктів і можуть стати прототипом для подальших наукових доробок при проектуванні підводних роботизованих апаратів, які будуть широко використовуватися при проведенні наукових досліджень і не тільки. Однак для однозначного висновку щодо характеру змін міцностних властивостей моделей та для аналізу впливу середовища на об’єкт і кінетику руху моделі у водному середовищі необхідне проведення додаткових випробовувань в умовах гідродинамічних і кінематичних процесів із використанням варіацій програми SolidWorks Simulation press.

Опис

Програма “Solidworks Professional” і деякі закономірності гідробіоніки для побудови моделей підводних апаратів = “Solidworks Professional” program and some regularities of hydrobionics for underwater vehicles models building / О. М. Савінок, К. В. Марінічева, В. Б. Єгоров, К. Б. Тельпашов // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 4 (482). – С. 22–28.

Ключові слова

підводні апарати, гідробіонти, кінематичні характеристики, 3D-моделювання, параметричне моделювання, underwater vehicles, aquatic organisms, kinematic characteristics, 3D-modeling, parametric modeling

Бібліографічний опис

Зібрання