Захист конституційних прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в умовах євроінтеграції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Мунтян, А. В.
Muntian, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Актуальність теми зумовлена проголошеним стратегічним курсом нашої держави на вступ до ЄС та виконанням зобов’язань за Угодою про асоціацію 2014 р., зокрема щодо співробітництва у сфері міграції, притулку та управління кордонами. Відсутність стабільного економічного стану, а також незадовільний соціально-політичний лад окремих країн призвели до активізації міграційних процесів серед населення планети. Негативні тенденції сучасної міграції полягають в тому, що мігрантами стають особи, які змушені залишити свої країни через громадянські війни, соціально-політичну нестабільність, дискримінацію тощо. Магістерська робота складається з трьох розділів. В першому розділі досліджено конституційні засади правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. В другому розділі проаналізовано набуття, реалізація і припинення правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. В третьому розділі розглянуто проблеми захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в умовах євроінтеграції. Результати роботи або окремих положень представлені до практичного застосування під час усунення прогалин вітчизняного законодавства у сфері захисту прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, а також під час проведення заходів з удосконалення міграційної політики та розробки довгострокової стратегії інтеграції біженців в українське суспільство. Список використаних джерел містить 94 найменування. Загальний обсяг роботи – 96 сторінок.

Опис

Мунтян, А. В. Захист конституційних прав біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту в умовах євроінтеграції = Protection of the Constitutional Rights of Refugees and Persons in Need of Complementary or Temporary Protection in the context of European integration : робота на здобуття рівня магістра ; спец. 081 “Право“ / А. В. Мунтян ; наук. кер. Ю. О. Седляр. – Миколаїв : НУК, 2020. – 96 с.

Ключові слова

біженець, додатковий і тимчасовий захист, правовий статус, конституційні права, обов’язки, набуття та припинення статусу біженця, практика ЄСПЛ, проблема інтеграції біженців, спеціальність : 081 “Право“, refugee, complementary and temporary protection, legal status, constitutional rights, responsibilities, acquisition and termination of the status of refugee, practice of the ECHR, the problem of integration of refugees

Бібліографічний опис