Дослідження процесів формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Маршак О. І.
Смикодуб Т. Г.
Ратушняк І. О.
Дончик Т. Г.
Marshak Olena
Smykodub Tetiana
Ratushniak Ihor
Donchyk Tetiana

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто процес формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти. Розроблено дорожню карту формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти з урахуванням галузевого контексту. Методику впроваджено у Відокремленому структурному підрозділі «Фаховий коледж корабелів Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова».

Опис

Дослідження процесів формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувача фахової передвищої освіти = Research of Processes of Formation of Individual Educational Trajectory of Professional Pre-higher Education Applicant / О. І. Маршак, Т. Г. Смикодуб, І. О. Ратушняк, Т. Г. Дончик // Матеріали ХIV міжнар. наук.-техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці". – Миколаїв : НУК, 2023. – С. 444–447.

Ключові слова

Бібліографічний опис