Методика практического обучения использования облачных технологий

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Чанышев, Р. И.
Chanyshev, Rashyd I.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета. Метою статті є дослідження методики практичного навчання використання хмарних технологій, а також розробка конкретних рекомендацій щодо її вдосконалення. Методика. У процесі дослідження питань методики практичного навчання використання хмарних технологій і організації навчального процесу застосовано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання, зокрема, діалектичний метод, системний метод і метод системно-структурного аналізу, формально-логічний і статистичний методи. Результати. Даються рекомендації щодо збереження конфіденційності переданих у хмару даних без порушення умов договору з провайдером хмарних сервісів. Вказується на необхідність шифрування всіх переданих у хмару конфіденційних даних у зв’язку з тим, що провайдери хмарних сервісів залишають за собою право їх перегляду, збереження і використання у своїх цілях. Розглядаються питання навчання виконання дій із завантаження, зберігання і вивантаження файлів, надання спільного доступу до файлів і організації спільної роботи над документами. Обґрунтовується необхідність проходження цілої низки перевірок у ході отримання та використання облікового запису. У статті формулюються рекомендації щодо необхідних заходів, які мають бути вжиті для захисту облікового запису з боку користувача, і дається їх характеристика. Наукова новизна полягає у розробці методики навчання здобувачів вищої освіти використання хмарних технологій, у тому числі й методів безпечної роботи із хмарними сервісами. Практина значимість. Використання хмарних технологій у процесі навчання студентів визнано необхідним багатьма дослідниками і фахівцями. Водночас у більшій частині робіт розглядаються суто теоретичні питання такого використання або ж застосування хмарних технологій для вирішення конкретної практичної задачі. Водночас практичне використання хмарних технологій для вирішення найрізноманітніших завдань пов’язане з цілою низкою не зовсім очевидних проблем, включаючи і проблему збереження конфіденційності як особистості самого користувача, так і використовуваних під час роботи з хмарними технологіями даних. Проблеми посилюються тим, що інтерфейси програм, призначених для роботи з хмарними додатками, постійно вдосконалюються, отже, постійно змінюються. Тим самим майбутній користувач повинен отримати набір універсальних навичок роботи з хмарними сервісами, які можна застосувати і у разі подальшої істотної зміни інтерфейсів використовуваних програм.

Опис

Чанышев, Р. И. Методика практического обучения использования облачных технологий = Practical training methology for the use of gloud technologies / Р. И. Чанышев // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 4 (482). – С. 95–102.

Ключові слова

облачные технологии, методика обучения, BYOD, сохранение конфиденциальности, SaaS, совместная работа над документами, хмарні технології, методика навчання, BYOD, збереження конфіденційності, спільна робота над документами, cloud computing, teaching method, BYOD, preservation of privacy, SaaS, joint work on the documents

Бібліографічний опис

Зібрання