Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Ескіз недоступний

Дата

2021

Автори

Чепіжко, Ольга Юріївна

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема кваліфікаційної магістерської роботи присвячена зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Актуальність роботи полягає в тому, що в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів, які відбуваються в українській та світовій економіці та намагання України посилити свою позицію як конкурентоздатного суб’єкта світових економічних відносин постає нагальна потреба в удосконаленні механізму зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств. Саме тому держава повинна більше уваги приділяти стимулюванню виходу суб’єктів господарських відносин на зовнішні ринки та в той жи час приймати заходи щодо захисту вітчизняного товаровиробника на внутрішньому ринку. Основним завданням роботи полягає у розкритті сутності зовнішньоекономічної діяльності підприємства, провести теоретичний аналіз законодавчої бази розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Провести аналіз фінансово-господарської діяльності досліджуваного підприємства, аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Також розробити і обґрунтувати заходи щодо розвитку зовнішньоекономічної діяльності досліджуваного підприємства.

Опис

Чепіжко, О. Ю. Шляхи підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємства : магістерська робота ; спец. 051 "Економіка" / О. Ю. Чепіжко ; наук. кер. І. А. Хмарська. – Первомайськ : ПФ НУК, 2021 – 92 с.

Ключові слова

зовнішньоекономічна діяльність, експорт, імпорт, державна підтримка, економіка, 051 "Економіка"

Бібліографічний опис