Нечіткий динамічний коректор для об’єктів із параметричною нестаціонарністю

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Баган, Т. Г.
Кузін, М. Ю.
Bahan, Taras G.
Kuzin, Mykhajlo

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Мета. Параметрична нестаціонарність досить часто зустрічається і в об’єктах традиційної енергетики, що використовують спалювання різних видів органічного палива. Однак навіть визначення меж такої нестабільності для працюючого обладнання часто стає майже нездійсненним. При цьому основним завданням залишається забезпечення стабільного режиму роботи й бажано в оптимальному з точки зору енергоефективності режимі. Метою дослідження є аналіз принципу роботи нечіткого регулятора, а також використання нечіткої логіки під час побудови нестандартних регуляторів для керування нестаціонарними технологічними об’єктами. Методика. Алгоритм синтезу нечіткого коригуючого пристрою для регулятора складається з таких етапів, як ідентифікація об’єкта керування, налаштування традиційного регулятора, складання бази правил, які базуються на результатах досліджень. Для отримання можливості одночасної та незалежної зміни двох параметрів регулятора побудовано дві окремі бази даних. За вхідні сигнали відповідних їм нечітких контролерів вибрані сигнал помилки й похідна від сигналу помилки. Результати. Нечіткий регулятор швидше долає збурення в системі керування тоді, коли коливальна здатність об’єкта керування зростає. Така властивість робить систему керування в декілька разів швидшою, а також зменшує максимальний динамічний викид. В особливо критичних умовах фіксована настройка ПІ-регулятора може навість привести до того, що система керування втрачає стійкість. Отримані результати моделювання роботи динамічного коректора доводять, що динамічний коректор ПІ-регулятора на базі нечіткої логіки забезпечує більш якісне регулювання, менший час регулювання, швидше долає збурення та зменшує максимальну динамічну помилку. Наукова новизна. Запропонована методика налаштування нечіткого динамічного коректора передбачає зменшення коливальної здатності системи та дає змогу утримувати її стійкою за всіх критичних станів об’єкта. Практична значимість. Введення динамічного коректора покращує, а іноді навіть кардинально змінює перехідний процес. Застосування нечіткої логіки приводить до підвищення якості регулювання в умовах параметричної нестаціонарності об’єкта.

Опис

Баган, Т. Г. Нечіткий динамічний коректор для об’єктів із параметричною нестаціонарністю = Fuzzy dynamic corrector for objects with parametric instability / Т. Г. Баган, М. Ю. Кузін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 1 (479). – С. 61–67.

Ключові слова

коректор, ідентифікація, нечітка логіка, система керування, corrector, identification, fuzzy logic, control system

Бібліографічний опис

Зібрання