Нечіткий динамічний коректор для об’єктів із параметричною нестаціонарністю

dc.contributor.authorБаган, Т. Г.
dc.contributor.authorКузін, М. Ю.
dc.contributor.authorBahan, Taras G.
dc.contributor.authorKuzin, Mykhajlo
dc.date.accessioned2021-04-07T07:52:58Z
dc.date.available2021-04-07T07:52:58Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionБаган, Т. Г. Нечіткий динамічний коректор для об’єктів із параметричною нестаціонарністю = Fuzzy dynamic corrector for objects with parametric instability / Т. Г. Баган, М. Ю. Кузін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 1 (479). – С. 61–67.uk_UA
dc.description.abstractАнотація. Мета. Параметрична нестаціонарність досить часто зустрічається і в об’єктах традиційної енергетики, що використовують спалювання різних видів органічного палива. Однак навіть визначення меж такої нестабільності для працюючого обладнання часто стає майже нездійсненним. При цьому основним завданням залишається забезпечення стабільного режиму роботи й бажано в оптимальному з точки зору енергоефективності режимі. Метою дослідження є аналіз принципу роботи нечіткого регулятора, а також використання нечіткої логіки під час побудови нестандартних регуляторів для керування нестаціонарними технологічними об’єктами. Методика. Алгоритм синтезу нечіткого коригуючого пристрою для регулятора складається з таких етапів, як ідентифікація об’єкта керування, налаштування традиційного регулятора, складання бази правил, які базуються на результатах досліджень. Для отримання можливості одночасної та незалежної зміни двох параметрів регулятора побудовано дві окремі бази даних. За вхідні сигнали відповідних їм нечітких контролерів вибрані сигнал помилки й похідна від сигналу помилки. Результати. Нечіткий регулятор швидше долає збурення в системі керування тоді, коли коливальна здатність об’єкта керування зростає. Така властивість робить систему керування в декілька разів швидшою, а також зменшує максимальний динамічний викид. В особливо критичних умовах фіксована настройка ПІ-регулятора може навість привести до того, що система керування втрачає стійкість. Отримані результати моделювання роботи динамічного коректора доводять, що динамічний коректор ПІ-регулятора на базі нечіткої логіки забезпечує більш якісне регулювання, менший час регулювання, швидше долає збурення та зменшує максимальну динамічну помилку. Наукова новизна. Запропонована методика налаштування нечіткого динамічного коректора передбачає зменшення коливальної здатності системи та дає змогу утримувати її стійкою за всіх критичних станів об’єкта. Практична значимість. Введення динамічного коректора покращує, а іноді навіть кардинально змінює перехідний процес. Застосування нечіткої логіки приводить до підвищення якості регулювання в умовах параметричної нестаціонарності об’єкта.uk_UA
dc.description.abstract1Abstract. Purpose. Parametric non-stationarity is quite common in traditional energy facilities that use the combustion of different types of organic fuel. However, even defining the boundaries of such instability for working equipment, in many cases, becomes almost impossible. At the same time, the main task remains to ensure a stable mode of operation and preferably in an optimal mode in terms of energy efficiency. The purpose of the study is to analyze the principle of operation of a fuzzy controller, as well as to use fuzzy logic in the construction of non-standard regulators to control non-stationary technological objects. Method. The algorithm for fuzzy correction device synthesis for the controller consists of the following steps: identification of the control object, customization of the traditional controller, compilation of a rule base based on the research results. Two separate databases were built for allow simultaneous and independent change of two controller parameters. The error signal and the derivative of the error signal are selected for the input signals of the fuzzy controllers corresponding to them. Results. The fuzzy controller is more likely to overcome perturbations in the control system when the oscillation capacity of the control object increases. This feature makes the control system several times faster and reduces the maximum dynamic emission. In particularly critical conditions, a fixed adjustment of the PI controller can cause the control system loses stability. The results obtained from modeling of the work of the dynamic corrector prove that the dynamic corrector of the PI controller based on fuzzy logic provides better regulation, shorter adjustment time, faster overcoming perturbations, and reduces the maximum dynamic error. Scientific novelty. The proposed technique for adjusting the fuzzy dynamic corrector reduces the oscillatory capacity of the system and allows it to be stable in all critical states of the object. Practical importance. The introduction of the dynamic corrector improves, and in some cases dramatically changes the transition process. The application of fuzzy logic leads to an improvement in the quality of regulation in conditions of parametric non-stationarity of the object.uk_UA
dc.identifier.issn2311–3405 (Print)
dc.identifier.issn2313-0415 (Online)uk
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3799
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.ispartofseries681.516.75uk_UA
dc.subjectкоректорuk_UA
dc.subjectідентифікаціяuk_UA
dc.subjectнечітка логікаuk_UA
dc.subjectсистема керуванняuk_UA
dc.subjectcorrectoruk_UA
dc.subjectidentificationuk_UA
dc.subjectfuzzy logicuk_UA
dc.subjectcontrol systemuk_UA
dc.titleНечіткий динамічний коректор для об’єктів із параметричною нестаціонарністюuk_UA
dc.title1Fuzzy dynamic corrector for objects with parametric instabilityuk_UA
dc.title22020
dc.typeArticleuk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Bahan.pdf
Розмір:
489.7 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
стаття
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис:

Зібрання