Алгоритмічне забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Смірнова, Т. В.
Верховець, О. С.
Буравченко, К. О.
Смірнов, С. А.
Гермак, В. С.
Smirnova, Tetiana V.
Verkhovets, Оleksii S.
Buravchenko, Kostiantyn O.
Smirnov, Serhii A.
Viktoriia, Hermak S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Однією з головних проблем розгортання сучасних безпроводових мереж зв’язку для інформаційних мереж, які забезпечують надання запитуваних послуг із заданими показниками ефективності функціонування, є більш ефективне планування, що дозволить, з одного боку, забезпечити необхідну якість обслуговування (цільову ефективність) та з іншого, підвищити економічну ефективність використання мережевих ресурсів. Тому актуальним завданням, яке вирішується у даній роботі, є формування алгоритмічного забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G для подальшої оптимізації виробничих процесів. Для формування алгоритмічного забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G для подальшої оптимізації виробничих процесів у даній роботі вирішені такі часткові задачі: проведено удосконалення методу планування стільникової мережі 5G; проведено удосконалення методу проектування та оптимізації структурованих кабельних систем для транспортних потреб мережі стільникового зв’язку; розроблено алгоритмічне забезпечення для попереднього планування мережі зв’язку для потреб підприємства. Мета. Метою роботи є розробка алгоритмічного забезпечення для планування стільникової мережі 5G удосконаленої мережевої архітектури підприємств для подальшої оптимізації виробничих процесів. Методика. Основні теоретичні положення роботи отримані з використанням методів теорії оптимізації, теорії складних систем, теорії телекомунікацій. Результати. Удосконалено метод планування стільникової мережі 5G, удосконалено методу проектування та оптимізації структурованих кабельних систем для транспортних потреб мережі стільникового зв’язку, розроблено алгоритмічне забезпечення для попереднього планування мережі зв’язку для потреб підприємства. Наукова новизна. Формування алгоритмічного забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G для подальшої оптимізації виробничих процесів дозволить, з одного боку, забезпечити необхідну якість обслуговування (цільову ефективність), а з іншого, підвищити економічну ефективність використання мережевих ресурсів. Практична значимість. Підвищення якості обслуговування та економічної ефективності використання мережевих ресурсів.

Опис

Алгоритмічне забезпечення для планування інформаційно-комунікаційної мережі підприємства на базі технологій 5G = Algorithmic provision for planning the information and communication network of the enterprise based on 5G technologies / Т. В. Смірнова, О. С. Верховець, К. О. Буравченко, С. А. Смірнов, В. С. Гермак // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2022. – № 1 (488). – С. 81–88.

Ключові слова

інформаційно-комунікаційні мережі, технології 5G, оптимізація, : information and communication networks, 5G technologies, optimization

Бібліографічний опис

Зібрання