Класифікаційні ознаки буксируваних підводних систем як інформаційний складник ранніх стадій їх проєктування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Куценко, П. С.
Kutsenko, Pavlo S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Підводні буксирувані системи належать до типових засобів підводної робототехніки, а їх застосування пов’язане з виконанням морських пошукових, природоохоронних, науково-дослідних та інших підводних робіт. Жорсткі ринкові вимоги щодо конкурентоспроможності новостворюваних засобів підводної робототехніки стимулюють пошук шляхів зменшення витрат проєктних ресурсів на створення такої техніки. Зокрема, актуальним є підвищення достовірності проєктних рішень уже на ранніх стадіях її проєктування шляхом упровадження методів комп’ютерного моделювання та широкого використання артефактних проєктів елементів, вузлів і компонентів раніше створених буксируваних підводних систем. Використання такої інформації у проєктній практиці передбачає створення відповідної системи класифікації буксируваних підводних систем як інформаційної основи для ранніх стадій проєктування. Метою роботи є вдосконалення наявної класифікації буксируваних підводних систем на основі системного підходу як інформаційного підґрунтя проєктування на ранніх стадіях їх розроблення. Для досягнення поставленої мети використано системний підхід під час формування додаткових класифікаційних ознак, теорію множин під час формування нових класифікаційних ознак буксируваних підводних систем. Результатом роботи є множина додаткових ознак, суттєвих для проєктування нової морської робототехніки, й таких, що утворюють інформаційне підґрунтя для оперативного використання у проєктній практиці і, відповідно, забезпечують підвищення загальної продуктивності процесів проєктування буксируваних підводних систем. Наукова новизна полягає в удосконаленні класифікації буксируваних підводних систем на основі застосування системного підходу шляхом уведення чотирьох системних груп класифікаційних ознак: функціональних, енергетичних, інформаційних і конструктивних. Це утворює інформаційне підґрунтя для підвищення ефективності проєктних робіт на ранніх стадіях розроблення буксируваних підводних систем. Практична значимість дослідження полягає у створенні теоретичного підґрунтя для подальшого розроблення бази даних елементів, вузлів і компонентів артефактних проєктів таких систем, використання яких зменшить витрати ресурсів проєкту та сприятиме підвищенню конкурентоздатності створюваних засобів буксируваної морської техніки.

Опис

Куценко, П. С. Класифікаційні ознаки буксируваних підводних систем як інформаційний складник ранніх стадій їх проєктування = Classification features of towed underwater systems as an information component of early stages their design / П. С. Куценко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 4 (482). – С. 3–11.

Ключові слова

буксирувана підводна система, класифікація, системний підхід, проєктування, towed underwater system, classification, system approach, design

Бібліографічний опис

Зібрання