Застосування автономних підводних апаратів з радіобуєм для моніторингу підводної обстановки в портових районах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018, 2018

Автори

Блінцов, В. С.
Сірівчук, А. С.
Blintsov, Volodymyr S.
Sirivchuk, Andriy S.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Портові акваторії є стратегічними об’єктами морегосподарської діяльності будь-якої країни, тому необхідно надавати безпечне пересування суден у даних акваторіях і попереджати несанкціоновані проникнення. Як засоби висвітлення підводної обстановки в режимі реального часу пропонується використання автономних підводних апаратів з радіобуєм, оскільки вони дозволяють досліджувати великі площі, як автономні підводні апарати, при цьому передаючи інформацію в режимі реального часу, як прив’язні. Була запропонована методологія розрахунку витрат часу на проведення підводних робіт за різних траєкторій руху апарата. За допомогою даної методології було розраховано витрати часу й оптимальну кількість виходів підводних апаратів для портів України з метою дослідження причальних стінок і патрулювання акваторії гідроакустичними приладами. Отримані результати є попередньою оцінкою витрат часу для дослідження портових акваторій і можуть служити для формування технічного завдання для конструювання автономних підводних апаратів з радіобуєм.

Опис

Блінцов, Застосування автономних підводних апаратів з радіобуєм для моніторингу підводної обстановки в портових районах = Application of automatic apparatus with radio for monitoring of fittings in the port areas / В. С. Блінцов, А. С. Сірівчук // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – № 3–4 (474). – С. 54–59.

Ключові слова

підводний апарат з радіобуєм, портові акваторії, висвітлення підводної обстановки, траєкторія руху, подводный аппарат с радиобуем, портовые акватории, освещение подводной обстановки, траектория движения, autonomous underwater vehicle with radiobou, port regions, underwater lighting, trajectory of motion

Бібліографічний опис

Зібрання