Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Кухарська, А. О.
Kukharska, A. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Тема магістерської роботи: «Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв». Об’єктом дослідження при написанні роботи послужив процес перевірки натурального коров'ячего молока та молочної продукції.Предметом дослідження роботи стали показники якості натурального молока та молочних продуктів. Дипломна робота складається зі вступу, дев’яти розділів, висновків та списку використаних джерел.У вступі розкривається актуальність дослідження за обраним напрямом, мета і завдання дослідження, визначаються об'єкт, предмет наукових пошуків, вказується методологічна база дослідження, його теоретична, практична значущість.У розділах першому та другому розглядаються теоретичні відомості щодо хімічного складу та споживчих властивостей молока, історія початку виробництва продукції. У розділах третьому та четвертому представлені методики дослідно-практичної роботи з визначення показників якості молока. До п’ятого, шостого та сьомого розділів входять результати дослідження біохімічних процесів виробництва кисломолочних продуктів та умов для досягнення високого рівня якості продукції, проведений аналіз результатів. У розділах восьмому та дев’ятому детально розглядається техніка безпеки та нормативи з охорони праці, економічні аспекти діяльності підприємства. Обсяг дипломної роботи складає 121 сторінку, де розміщені 18 рисунків і 17 таблиць. При написанні диплома використовувалося 53 джерела інформації.

Опис

Кухарська, А. О. Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв" = Assessment of production processes and products ecological safety of Laktalis-Mykolaiv Private Joint-Stock Company : магістерська робота ; спец. 183 “ Технології захисту навколишньнього середовища“ / А. О. Кухарська ; наук. кер. Г. Г. Трохименко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 121 с.

Ключові слова

молочні продукти, технологічне обладнання, кислотність, казеїн, шкідливі чинники виробництва, 183 “Технології захисту навколишньнього середовища“, dairy products, technological equipment, acidity, casein, harmful factors of production

Бібліографічний опис