Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв"

dc.contributor.advisorТрохименко Г. Г.uk_UA
dc.contributor.authorКухарська, А. О.
dc.contributor.authorKukharska, A. О.
dc.date.accessioned2021-02-25T15:41:30Z
dc.date.available2021-02-25T15:41:30Z
dc.date.issued2020
dc.descriptionКухарська, А. О. Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв" = Assessment of production processes and products ecological safety of Laktalis-Mykolaiv Private Joint-Stock Company : магістерська робота ; спец. 183 “ Технології захисту навколишньнього середовища“ / А. О. Кухарська ; наук. кер. Г. Г. Трохименко. – Миколаїв : НУК, 2020. – 121 с.uk_UA
dc.description.abstractТема магістерської роботи: «Оцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв». Об’єктом дослідження при написанні роботи послужив процес перевірки натурального коров'ячего молока та молочної продукції.Предметом дослідження роботи стали показники якості натурального молока та молочних продуктів. Дипломна робота складається зі вступу, дев’яти розділів, висновків та списку використаних джерел.У вступі розкривається актуальність дослідження за обраним напрямом, мета і завдання дослідження, визначаються об'єкт, предмет наукових пошуків, вказується методологічна база дослідження, його теоретична, практична значущість.У розділах першому та другому розглядаються теоретичні відомості щодо хімічного складу та споживчих властивостей молока, історія початку виробництва продукції. У розділах третьому та четвертому представлені методики дослідно-практичної роботи з визначення показників якості молока. До п’ятого, шостого та сьомого розділів входять результати дослідження біохімічних процесів виробництва кисломолочних продуктів та умов для досягнення високого рівня якості продукції, проведений аналіз результатів. У розділах восьмому та дев’ятому детально розглядається техніка безпеки та нормативи з охорони праці, економічні аспекти діяльності підприємства. Обсяг дипломної роботи складає 121 сторінку, де розміщені 18 рисунків і 17 таблиць. При написанні диплома використовувалося 53 джерела інформації.uk_UA
dc.description.abstract1Theme of master's work is «Assessment of production processes and products ecological safety of Laktalis-Mykolaiv Private Joint-Stock Company». The object of research in writing the work was the process of checking natural cow's milk and dairy products.The subject of the study was the quality indicators of natural milk and dairy products.Thesis consists of an introduction, nine chapters, conclusions and a list of sources used. The introduction reveals the relevance of the study in the chosen direction, the purpose and objectives of the study, defines the object, the subject of scientific research, indicates the methodological basis of the study, its theoretical and practical significance. The first and second sections consider theoretical information on the chemical composition and consumer properties of milk, the history of the beginning of production. Sections three and four present methods of research and practical work to determine the quality of milk. The fifth, sixth and seventh chapters include the results of the study of biochemical processes of production of fermented milk products and the conditions for achieving a high level of product quality, the analysis of the results.Chapters eight and nine discuss in detail the safety and health regulations, economic aspects of the enterprise.The volume of the thesis is 121 pages, which contains 18 figures and 17 tables. 53 sources of information were used in writing the diploma.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/3568
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectмолочні продуктиuk_UA
dc.subjectтехнологічне обладнанняuk_UA
dc.subjectкислотністьuk_UA
dc.subjectказеїнuk_UA
dc.subjectшкідливі чинники виробництваuk_UA
dc.subject183 “Технології захисту навколишньнього середовища“uk_UA
dc.subjectdairy productsuk_UA
dc.subjecttechnological equipmentuk_UA
dc.subjectacidityuk_UA
dc.subjectcaseinuk_UA
dc.subjectharmful factors of productionuk_UA
dc.titleОцінка екологічної безпеки виробничих процесів та продукції приватного акціонерного товариства "Лакталіс-Миколаїв"uk_UA
dc.title1Assessment of production processes and products ecological safety of Laktalis-Mykolaiv Private Joint-Stock Companyuk_UA
dc.title22020
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Kukharska -magister.pdf.pdf
Розмір:
2.25 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: