Снижение тепловой заметности кораблей класса корвет интенсификацией теплопередачи в элементах системы газовыпуска

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

Автори

Кузнецов, В. В.
Кузнецова, С. А.
Kuznetsov, Valerii V.
Kuznetsova, Svitlana A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Для підвищення скритності кораблів класу корвет розглянутий спосіб зниження температурного та акустичного полів корабельної енергетичної установки. Спосіб передбачає застосування глушників шуму корабельних дизель-генераторів, які суміщені з поверхнею нагріву гарячої води для потреб корабля. Показано, що за рахунок інтенсифікації тепловіддачі шляхом використання лункових систем на оребреній поверхні нагріву можливі зниження температури відпрацьованих газів на зрізі димової труби корабля на 5…30 °С (залежно від розмірів глушника і розташування лунок), звукового тиску на 6,8…13,3 дБ, а також підвищення скритності за тепловомим слідом на 3,2…17,9 %.

Опис

Кузнецов, В. В. Снижение тепловой заметности кораблей класса корвет интенсификацией теплопередачи в элементах системы газовыпуска = Reducing the thermal stealthiness for ships of the corvette class by the intensification of heat transfer in the elements of the gas emission system / В. В. Кузнецов, С. А. Кузнецова // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2018. – № 3–4 (474). – С. 19–27.

Ключові слова

корвет, фізичне поле, дизель-генератор, глушник, интенсифікація, корвет, физическое поле, дизель-генератор, глушитель, интенсификация, corvette, physical field, diesel-generator, silencer, intensification

Бібліографічний опис

Зібрання