Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний меxaнiзм фoрмувaння i впрoвaдження cтрaтегiї рoзвитку ciльcькoгocпoдaрcькиx пiдприємcтв Микoлaївcькoгo регioну

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

Автори

Тимoщук, М. М.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Магістерська робота на здобуття кваліфікації магістр за спеціальністю – Економіка підприємства. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Міністерства освіти і науки України, Миколаїв, 2021 р. В умовах ринкових відносин обігові кошти здобувають особливо важливе значення. Адже вони являють собою частину продуктивного капіталу, що переносить свою вартість на знов створений продукт повністю і повертається до підприємця в грошовій формі наприкінці кожного кругообігу капіталу. Таким чином, обігові кошти є важливим критерієм у визначенні прибутку підприємства.Мета роботи полягає в розкритті сутності обігових коштів, поглибленому аналізі їх методів управління і на цій основі – проведення аналізу обігових коштів на обраному підприємстві.

Опис

Тимoщук, М. М. Oргaнiзaцiйнo-екoнoмiчний меxaнiзм фoрмувaння i впрoвaдження cтрaтегiї рoзвитку ciльcькoгocпoдaрcькиx пiдприємcтв Микoлaївcькoгo регioну : магістерська робота ; спец. 051 '' Економіка'' / М. М. Тимoщук ; наук. кер. О. П. Гуpченков. – Миколаїв : НУК, 2021. – 92 с.

Ключові слова

економічна система, обігові кошти, торговельне підприємство, прибутковість, 051 '' Економіка'', economic system, working capital, trade enterprise, profitability

Бібліографічний опис