Формування грошових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Ковтун, Т. А.
Kovtun, Tetiana A.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Анотація. Зміна світогляду людства та перехід до концепції сталого розвитку потребують застосування сучасних підходів до управління проєктами екологістичних систем, що відповідають вимогам зменшення екодеструктивного впливу на довкілля. Необхідність врахування та ліквідації негативних наслідків функціонування екологістичної системи призвела до потреби подовження життєвого циклу проєкту шляхом введення додаткових еколого-орієнтованих фаз. Зміна складу життєвого циклу впливає на його об’єктні, часові та грошові характеристики. Мета статті полягає у визначенні особливостей формування грошових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи. Для досягнення поставленої мети розв’язано такі завдання: визначено потоки грошових коштів протягом життєвого циклу проєкту екологістичної системи; розроблено механізм впливу на часові параметри життєвого циклу проєкту екологістичної системи; представлено розрахункові формули для визначення потоків грошових коштів проєкту, що відповідають етапам, часовим інтервалам і всьому життєвому циклу проєкту. У статті застосовано інструментарій методології управління проєктами для визначення грошових потоків, що генеруються протягом життєвого циклу проєкту. Об’єктом дослідження є проєкт екологістичної системи, предметом – моделі та методи управління вартістю та часом проєкту. Отримані результати відображають залежність між часовими та грошовими параметрами проєкту екологістичної системи. Наявність цієї залежності дала змогу розробити механізм формування грошових характеристик проєкту, що враховує два варіанти визначення тривалості життєвого циклу проєкту (суворо та не суворо визначену). Залежно від можливості впливати на тривалість життєвого циклу проєкту передбачається застосування ситуативних або компенсаційних змін тривалості часових етапів, що вплине на значення потоків грошових коштів проєкту. Застосування представлених у статті розрахункових формул дає змогу визначити потоки грошових коштів для етапів, часових інтервалів і життєвого циклу для варіантів суворого та не суворого визначення тривалості життєвого циклу проєкту екологістичної системи. Запропонований механізм визначення грошових параметрів проєкту може бути застосований під час оцінювання ефективності проєкту екологістичної системи.

Опис

Ковтун, Т. А. Формування грошових параметрів життєвого циклу проєкту екологістичної системи = Formation of monetary parameters of the есоlogistics system project life cycle / Т. А. Ковтун // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2020. – № 4 (482). – С. 110–118.

Ключові слова

екологістична система, життєвий цикл проєкту, часові та грошові параметри проєкту, потік грошових коштів, есоlogistics system, project life cycle, time and monetary parameters of the project, cash flow

Бібліографічний опис

Зібрання