Аналіз впливу альтернативних видів палива на вартість життєвого циклу судна

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

Автори

Пізінцалі Л. В.
Россомаха О. І.
Шумило О. М.
Александровська Н. І.
Россомаха О. А.
Рабоча Т. В.
Малишкін О. В.
Pizintsali Liudmyla V.
Rossomakha Olena I.
Shumуlo Oleksandr M.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Вступ. Актуальність наукового дослідження визначена посиленням вимог до викидів в атмосферу шкідливих речовин, що містяться у вихлопних газах головних суднових двигунів та впливу суднового палива на вартість життєвого циклу судна. Міжнародна конвенція МАРПОЛ 73/78, прийнята Міжнародною морською організацією (ІМО), є основним документом, що містить низку заходів щодо запобігання забрудненню морського середовища з суден. Наведена вище проблема знаходиться в центрі уваги фахівців суднової галузі вже тривалий час. Мета. В статті проведено аналіз використання альтернативних видів суднового палива та спроба проаналізувати їх вплив на вартість життєвого циклу (ЖЦ) судна. Сьогодні на ринку суднового палива важливим довготривалим фактором стає розвиток альтернативних видів палив, які повинні повністю або частково замінити вуглеводні. Автори розглянули особливості використання альтернативних видів палива, кількість і доля яких постійно зростає: СПГ, водорості, харчова олія, аміак, електроенергія, метанол, сонячна енергія, повітря, водень. Результати. Автори спробували дослідити роль впливу альтернативних видів суднового палива на вартість ЖЦ судна. З урахуванням даних реалій, протягом останніх десятиліть у галузі, паралельно з класичним суднобудуванням, активно розвивається проектування та будівництво суден, що використовують як паливо альтернативні джерела енергії: ЗПГ, водорості, харчова олія, аміак, електроенергія, метанол, сонячна енергія, повітря, водень. Сьогодні паливо для СЕУ розглядається не лише з позицій надійності роботи установок та економіки, а й з урахуванням виконання вимог щодо екології. Висновки. Результати дослідження показали, що шляхи зниження вартості ЖЦ судна, боротьби з шкідливими викидами у атмосферу та значного зниження експлуатаційних витрат залежить від використання альтернативних видів суднового палива, в першу чергу, зрідженого природного газу і електроенергії.

Опис

Пізінцалі, Л. В. Аналіз впливу альтернативних видів палива на вартість життєвого циклу судна = Analysis of the influence of alternative types of fuel on the cost of the ship life cycle / Л. В. Пізінцалі, О. І. Россомаха, О. М. Шумило, Н. І. Александровська, О. А. Россомаха, Т. В. Рабоча, О. В. Малишкін // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : Гельветика, 2023. – № 1 (490). – С. 19–29.

Ключові слова

Бібліографічний опис

Зібрання