Оцінка інвестиційної привабливості підприємства та засоби впливу на її підвищення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

Автори

Чудочкін, Віталій
Chudochkin, Vitalii

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

У результаті дослідження еволюції теорії інвестиційного потенціалу виявлено наявність різних позицій до трактування його сутності та складових. Дослідження трансформації підходів до оцінки потенціалу підприємства дало можливість виділити основних її користувачів та обґрунтувати концептуальну модель оцінки інвестиційного потенціалу підприємства на основі виділення двох блоків оцінки. За допомогою компаративного аналізу систематизовано існуючі методи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства за такими групами: кількісні, якісні, змішані. Проведене дослідження обумовило необхідність розширення спектру чинників впливу на формування та розвиток інвестиційного потенціалу підприємств. Оцінку сприятливості зовнішнього середовища формування інвестиційного потенціалу підприємства запропоновано проводити на основі науково-методичного підходу, який ґрунтується на розрахунку основних показників зовнішнього середовища розвитку інвестиційно-фінансової та результуючої складових інвестиційного потенціалу підприємства. На основі проведеного дослідження, було рекомендовано основні стратегічні напрямки розвитку підприємства, зокрема: зменшення залежності від постачальників сировини і матеріалів; підвищення гнучкості виробничого устаткування на основі організації тісної взаємодії з підприємствами промисловості; інтенсифікація процесів дослідження ринку та організація довготривалої співпраці з дизайнерськими фірмами. Оцінка інвестиційної привабливості досліджуваного підприємства дозволила визначити основні напрямки його подальшого розвитку, що сприятиме поглибленню процесів структурної адаптації промисловості з обов’язковим дотриманням принципів стійкого розвитку. У кваліфікаційній магістерській роботі було здійснено дослідження основоположних питань та окреслено загальні вимоги до охорони праці на підприємстві.

Опис

Чудочкін, В. О. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства та засоби впливу на її підвищення : робота магістра ; 051 "Економіка" / В. О. Чудочкін ; наук. кер. І. О. Жувагіна. – Первомайськ : ПФ НУК, 2020. – 133 с.

Ключові слова

підприємство, інвестиційна привабливість, оцінка, аналіз, дослідження, стійкий розвиток, стратегія, структурна адаптація, охорона праці, 051 "Економіка"

Бібліографічний опис