Якість людського капіталу і корпоративна культура: аспекти взаємозв’язку в системі соціально-трудових відносин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

Автори

Семикіна, М. В.
Беляк, Т. О.
Semykina, Maryna V.
Beliak, Tetiana O.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розкрито сутнiсть якостi людського капiталу i чинникiв, що її формують. Обґрунтовано визначення корпоративної культури, її роль у регулюваннi якостi людського капiталу, визначенi принципи її розвитку. Запропоновано схему взаємозв'язкiв корпоративної культури i якостi людського капiталу в системi соцiально-трудових вiдносин. Розроблено рекомендацiї щодо становлення механiзму прогресивної корпоративної культури в контекстi пiдвищення її впливу на якiсть людського капiталу.

Опис

Семикіна, М. В. Якість людського капіталу і корпоративна культура: аспекти взаємозв’язку в системі соціально-трудових відносин = Нuman capital quality and corporate culture: aspects of the interrelation in the system of social and labor relations / М. В. Семикіна, Т. О. Беляк // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 3 (459). – С. 118–125.

Ключові слова

людський капiтал, корпоративна культура, принципи, моделi, механiзм, человеческий капитал, корпоративная культура, принципы, модели, механизм, human capital, corporate culture, principles, models, mechanism

Бібліографічний опис

Зібрання