Методика розвитку координаційних здібностей юних акробатів 7-8 років

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Писаренко, К. О.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Значимість координаційної та психомоторної підготовки, як окремої складової у структурі тренувального процесу, неодноразово підкреслювалася на сучасному етапі в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів, особливо у видах спорту, пов'язаних із складною технікою. Оскільки спортивна акробатика є складно-координаційним видом спорту, якому властива швидкість виконання технічних дій, швидкість мислення, здатність виявляти найкращі психологічні та фізичні якості у напруженій ситуації, тому розвиток координаційних здібностей є пріоритетним направленням у підготовці акробатів, особливо дітей семи-восьмирічного віку. Координаційні здібності забезпечують точне відтворення, диференціювання просторових, силових та тимчасових параметрів рухів, орієнтування та швидке реагування у складних умовах, узгодження та перебудова рухової діяльності, а також розвивають почуття ритму та вміння зберігати рівновагу. Відносно дитячого спорту виділяють такі найбільш значні можливості у процесі управління руховими діями як здатність до реагування, здатність до рівноваги, орієнтаційна здатність, диференційована здатність, різновидами якої є здатність до диференціювання просторових, тимчасових та силових параметрів рухів, ритмічна здатність, систематичне тренування яких призводить до розвитку координаційних здібностей та високих спортивних результатів.

Опис

Писаренко, К. О. Методика розвитку координаційних здібностей юних акробатів 7-8 років : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / К. О. Писаренко ; наук. кер. Т. Г. Болотникова. – Миколаїв : НУК, 2022. – 62 с.

Ключові слова

координаційні здібності, фізичні якості, спортивна акробатика, фізичний розвиток, фізична підготовка, 017 ''Фізична культура і спорт'', coordination abilities, physical qualities, sports acrobatics, physical development, physical training

Бібліографічний опис