Методика розвитку координаційних здібностей юних акробатів 7-8 років

dc.contributor.advisorБолотникова Т. Г.uk_UA
dc.contributor.authorПисаренко, К. О.
dc.date.accessioned2022-12-23T13:18:41Z
dc.date.available2022-12-23T13:18:41Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionПисаренко, К. О. Методика розвитку координаційних здібностей юних акробатів 7-8 років : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / К. О. Писаренко ; наук. кер. Т. Г. Болотникова. – Миколаїв : НУК, 2022. – 62 с.uk_UA
dc.description.abstractЗначимість координаційної та психомоторної підготовки, як окремої складової у структурі тренувального процесу, неодноразово підкреслювалася на сучасному етапі в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних авторів, особливо у видах спорту, пов'язаних із складною технікою. Оскільки спортивна акробатика є складно-координаційним видом спорту, якому властива швидкість виконання технічних дій, швидкість мислення, здатність виявляти найкращі психологічні та фізичні якості у напруженій ситуації, тому розвиток координаційних здібностей є пріоритетним направленням у підготовці акробатів, особливо дітей семи-восьмирічного віку. Координаційні здібності забезпечують точне відтворення, диференціювання просторових, силових та тимчасових параметрів рухів, орієнтування та швидке реагування у складних умовах, узгодження та перебудова рухової діяльності, а також розвивають почуття ритму та вміння зберігати рівновагу. Відносно дитячого спорту виділяють такі найбільш значні можливості у процесі управління руховими діями як здатність до реагування, здатність до рівноваги, орієнтаційна здатність, диференційована здатність, різновидами якої є здатність до диференціювання просторових, тимчасових та силових параметрів рухів, ритмічна здатність, систематичне тренування яких призводить до розвитку координаційних здібностей та високих спортивних результатів.uk_UA
dc.description.abstract1The importance of coordination and psychomotor training, as a separate component in the structure of the training process, has been repeatedly emphasized at the current stage in the research of domestic and foreign authors, especially in sports related to complex techniques. Since sports acrobatics is a complex coordination sport, which is characterized by the speed of performing technical actions, the speed of thinking, the ability to show the best psychological and physical qualities in a stressful situation, therefore the development of coordination abilities is a priority direction in the training of acrobats, especially children of seven to eight years of age. Coordination abilities ensure accurate reproduction, differentiation of spatial, force and time parameters of movements, orientation and quick response in difficult conditions, coordination and restructuring of motor activity, and also develop a sense of rhythm and the ability to maintain balance. In relation to children's sports, the most significant opportunities in the process of managing motor actions are distinguished as the ability to react, the ability to balance, orientation ability, differentiated ability, the varieties of which are the ability to differentiate spatial, temporal and force parameters of movements, rhythmic ability, the systematic training of which leads to development of coordination abilities and high sports results.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T13:17:00Z No. of bitstreams: 1 Pysarenko_magisterska.pdf.pdf: 1724221 bytes, checksum: ef3f6283fbe5ecbdf22b24eb71f7a281 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T13:17:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Pysarenko_magisterska.pdf.pdf: 1724221 bytes, checksum: ef3f6283fbe5ecbdf22b24eb71f7a281 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T13:18:12Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Pysarenko_magisterska.pdf.pdf: 1724221 bytes, checksum: ef3f6283fbe5ecbdf22b24eb71f7a281 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-12-23T13:18:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Pysarenko_magisterska.pdf.pdf: 1724221 bytes, checksum: ef3f6283fbe5ecbdf22b24eb71f7a281 (MD5)en
dc.identifier.urihttps://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6428
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectкоординаційні здібностіuk_UA
dc.subjectфізичні якостіuk_UA
dc.subjectспортивна акробатикаuk_UA
dc.subjectфізичний розвитокuk_UA
dc.subjectфізична підготовкаuk_UA
dc.subject017 ''Фізична культура і спорт''uk_UA
dc.subjectcoordination abilitiesuk_UA
dc.subjectphysical qualitiesuk_UA
dc.subjectsports acrobaticsuk_UA
dc.subjectphysical developmentuk_UA
dc.subjectphysical traininguk_UA
dc.titleМетодика розвитку координаційних здібностей юних акробатів 7-8 роківuk_UA
dc.title22022
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Pysarenko_magisterska.pdf.pdf
Розмір:
1.64 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: