Менеджмент якості в діяльності бібліотек

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

Автори

Бєлодєд, О. В.
Диндеренко, К. С.
Панченко, Т. С.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

В сучасних умовах перед бібліотеками ВНЗ України стоїть завдання підвищення якості інформаційних продуктів та сервісних послуг, що надаються користувачам. Теоретичним підґрунтям діяльності по підвищенню якості продукції та послуг є положення концепції менеджменту якості. Зміст даної концепції полягає у створенні моделі удосконалення бібліотеки на основі міжнародних стандартів серії ISO 9000. Мета дайджесту „Менеджмент якості в діяльності бібліотек ” – ознайомити фахівців бібліотек ВНЗ з основним масивом документів за темою. Дайджест включає в себе анотовані описи книг та статей з фахових періодичних видань . Матеріал згруповано за розділами: “Міжнародні та державні стандарти”, “Модернізація бібліотек на основі менеджменту якості”, “Якість роботи бібліотеки: критерії вивчення”. У межах кожного розділу матеріал розташовано за алфавітом у такій послідовності: книги, статті з періодичних видань.

Опис

Менеджмент якості в діяльності бібліотек [ Текст] : дайджест / уклад.: О. В. Бєлодєд, К. С. Диндеренко ; ред. Т. С. Панченко. – Миколаїв: НУК, 2010. – 6 с.

Ключові слова

дайджест, менеджмент якості діяльності бібліотеки, бібліотеки вишу, модернізація бібліотек

Бібліографічний опис