Застосування комп’ютерної інженерії у фінансових розрахунках

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Бондаренко, В. Г.
Bondarenko, Valery G.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Мета. Матриця БКГ (BCG Matrix) – інструмент стратегічного портфельного аналізу становища над ринком товарів, підприємств і підрозділів з їх ринкового зростання і займаної частки над ринком. Такий інструмент, як матриця БКГ, знаходить нині широке застосування й у менеджменті, й у маркетингу, та інших сферах економіки (і тільки). Матриця БКГ була розроблена експертами Бостонської консалтингової групи (Boston Consulting Group), що займається управлінським консалтингом, наприкінці 1960-х років під керівництвом Брюса Хендерсона. Саме цій компанії матриця зобов’язана своєю назвою. Крім того, матриця Бостонської Консалтингової Групи стала одним із перших інструментів портфельного аналізу. Методика. Аналіз абсолютних і відносних показників, зрівняльний аналіз, метод економіко-математичного моделювання. Результати. З аналізу попередніх таблиць було встановлено, що життєві цикли обраних страхових продуктів мали подібний розвиток для кожної страхової компанії за обраний період. Отримані результати корелюють із загальною ситуацією, що склалася на вітчизняному страховому ринку. Наукова новизна. Полягає в розробленні авторами наукових висновків, пропозицій та рекомендацій щодо розробки стратегії діяльності страхової компанії, що є її вагомим інструментом для утримання провідних позицій на ринку в умовах непередбачуваності змін зовнішнього середовища та зростаючого числа конкурентів. Вона є систематичним планом поведінки страховика, спрямованим на найбільш ефективне використання ресурсів та отримання максимальної прибутковості на перспективу. Практична значимість. Конкуренція в онлайн-просторі постійно зростає, та бізнесу все складніше виконувати потрібний обсяг продажів, використовуючи звичні методи. За допомогою прийомів комп’ютерної інженерії ви використовуєте можливості сайту як канал продажів по-максимуму. Спробуємо застосувати матрицю БКГ до аналізу фінансового стану страхової компанії в сучасних умовах та обґрунтувати висновки щодо її застосування.

Опис

Бондаренко, В. Г. Застосування комп’ютерної інженерії у фінансових розрахунках = Application of computer engineering in financial calculations / В. Г. Бондаренко // Зб. наук. пр. НУК. – Миколаїв : НУК, 2022. – № 1 (488). – С. 57–61.

Ключові слова

комп’ютерна інженерія, фінансовий інжиніринг, комп’ютерне моделювання, економіко-математичне моделювання, computer engineering, financial engineering, computer modeling, economic and mathematical modeling

Бібліографічний опис

Зібрання