Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

Автори

Шилова, О. Є.
Shilova, Oleksandra Evgenivna

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

До магістерської наукової роботи «Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді». Магістрант: Шилова Олександра Євгенівна. Керівник: канд. наук з фізич. виховання та спорту, доцент Кувалдіна Ольга Володимирівна. Магістерська наукова робота присвячена вивченням особливостей психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників. Об’єкт дослідження – психологічна підготовка та психологічний супровід кваліфікованих фехтувальників. Мета роботи – вивчення особливостей та закономірностей реалізації психологічної підготовки та здійснення психологічного супроводу кваліфікованих фехтувальників. Перед початком дослідження від всіх тренерів та спортсменів отримані письмові згоди на участь їх підопічних у експериментальному психологічному та психофізіологічному дослідженні з науковою метою. Практичне значення – отримані дані будуть корисними для тренерського штабу та провідних висококваліфікованих спортсменів для того, щоб за допомогою тренувальних та позатренувальних підходів мати можливість оптимізувати психофізіологічний стани. У випадках, коли необхідна допомога спортивного психолога або психотерапевта спрямувати спортсменів отримати психологічну допомогу та визначити індивідуальні прийоми щодо уникнення непередбачених впливів, збиваючих факторів для покращення фізичної працездатності, яка, в свою чергу, дозволить підвищити ефективність тренувального та змагального процесів. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатку. У вступі зазначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі.У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти особливостей психологічного супроводу кваліфікованих фехтувальників. У другому розділі зазначаються методи дослідження індивідуальних психологічних та психофізіологічних особливостей фехтувальників високої кваліфікації. Третій розділ присвячений результатам досліджень провідних індивідуальних психологічних та психофізіологічних якостей кваліфікованих фехтувальників та виявлення взаємозв’язку між ними. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. Магістерська наукова робота містить 72 сторінки (без додатків), 5 таблиць, 3 рисунків, 59 джерел та 1 додаток.

Опис

Шилова, О. Є. Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді = Peculiarities of psychological support of highly qualified fencers in the competitive period : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / О. Є. Шилова ; наук. кер. О. В. Кувалдіна. – Миколаїв : НУК, 2022. – 74 с.

Ключові слова

психологічний супровід, фехтування, спортсмени, змагання, тренер, індивідуальність спортсмена, 017 ''Фізична культура і спорт'', psychological support, fencing, athletes, competitions, coach, athlete's individuality

Бібліографічний опис