Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді

dc.contributor.advisorКувалдіна О. В.uk_UA
dc.contributor.authorШилова, О. Є.
dc.contributor.authorShilova, Oleksandra Evgenivna
dc.date.accessioned2022-12-23T14:17:03Z
dc.date.available2022-12-23T14:17:03Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionШилова, О. Є. Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді = Peculiarities of psychological support of highly qualified fencers in the competitive period : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / О. Є. Шилова ; наук. кер. О. В. Кувалдіна. – Миколаїв : НУК, 2022. – 74 с.uk_UA
dc.description.abstractДо магістерської наукової роботи «Особливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періоді». Магістрант: Шилова Олександра Євгенівна. Керівник: канд. наук з фізич. виховання та спорту, доцент Кувалдіна Ольга Володимирівна. Магістерська наукова робота присвячена вивченням особливостей психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників. Об’єкт дослідження – психологічна підготовка та психологічний супровід кваліфікованих фехтувальників. Мета роботи – вивчення особливостей та закономірностей реалізації психологічної підготовки та здійснення психологічного супроводу кваліфікованих фехтувальників. Перед початком дослідження від всіх тренерів та спортсменів отримані письмові згоди на участь їх підопічних у експериментальному психологічному та психофізіологічному дослідженні з науковою метою. Практичне значення – отримані дані будуть корисними для тренерського штабу та провідних висококваліфікованих спортсменів для того, щоб за допомогою тренувальних та позатренувальних підходів мати можливість оптимізувати психофізіологічний стани. У випадках, коли необхідна допомога спортивного психолога або психотерапевта спрямувати спортсменів отримати психологічну допомогу та визначити індивідуальні прийоми щодо уникнення непередбачених впливів, збиваючих факторів для покращення фізичної працездатності, яка, в свою чергу, дозволить підвищити ефективність тренувального та змагального процесів. Пояснювальна записка магістерської роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків та додатку. У вступі зазначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі.У першому розділі розглядаються теоретичні аспекти особливостей психологічного супроводу кваліфікованих фехтувальників. У другому розділі зазначаються методи дослідження індивідуальних психологічних та психофізіологічних особливостей фехтувальників високої кваліфікації. Третій розділ присвячений результатам досліджень провідних індивідуальних психологічних та психофізіологічних якостей кваліфікованих фехтувальників та виявлення взаємозв’язку між ними. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. Магістерська наукова робота містить 72 сторінки (без додатків), 5 таблиць, 3 рисунків, 59 джерел та 1 додаток.uk_UA
dc.description.abstract1For the master's thesis «Peculiarities of psychological support of highly qualified fencers in the competitive period». Master's student: Oleksandra Evgenivna Shilova. Supervisor: candidate sciences in physics education and sports, assistant professor Olga Volodymyrivna Kuvaldina. The master's research work is devoted to the study of the peculiarities of the psychological support of highly qualified fencers. The object of the study is psychological training and psychological support of qualified fencers. The goal of the work - studying the peculiarities and patterns of implementation of psychological training and implementation of psychological support of qualified fencers. Before the start of the research, written consent was obtained from all coaches and athletes for the participation of their wards in an experimental psychological and psychophysiological study with a scientific purpose. Practical significance - the obtained data will be useful for the coaching staff and leading highly qualified athletes in order to be able to optimize psychophysiological states with the help of training and non-training approaches. In cases where the help of a sports psychologist or psychotherapist is needed, direct the athletes to receive psychological help and determine individual techniques to avoid unforeseen influences, confounding factors to improve physical performance, which, in turn, will increase the effectiveness of training and competition processes. The explanatory note of the master's thesis consists of an introduction, three sections, conclusions and an appendix. The introduction notes the relevance of the topic and provides a brief overview of the task. The first chapter deals with the theoretical aspects of psychological support of qualified fencers. In the second chapter, methods of research of individual psychological and psychophysiological characteristics of highly qualified fencers are indicated.The third chapter is devoted to the results of research on the leading individual psychological and psychophysiological qualities of skilled fencers and the identification of the relationship between them. In the conclusions, an analysis of the work carried out and the results obtained is carried out. The master's research paper contains 72 pages (without appendices), 5 tables, 3 figures, 59 sources and 1 appendix.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T14:15:18Z No. of bitstreams: 1 Shylova_magisterska.pdf.pdf: 778630 bytes, checksum: b1aa36bf8e48bed49c03043113c83232 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T14:15:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Shylova_magisterska.pdf.pdf: 778630 bytes, checksum: b1aa36bf8e48bed49c03043113c83232 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-23T14:16:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Shylova_magisterska.pdf.pdf: 778630 bytes, checksum: b1aa36bf8e48bed49c03043113c83232 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-12-23T14:17:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Shylova_magisterska.pdf.pdf: 778630 bytes, checksum: b1aa36bf8e48bed49c03043113c83232 (MD5)en
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6433
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectпсихологічний супровідuk_UA
dc.subjectфехтуванняuk_UA
dc.subjectспортсмениuk_UA
dc.subjectзмаганняuk_UA
dc.subjectтренерuk_UA
dc.subjectіндивідуальність спортсменаuk_UA
dc.subject017 ''Фізична культура і спорт''uk_UA
dc.subjectpsychological supportuk_UA
dc.subjectfencinguk_UA
dc.subjectathletesuk_UA
dc.subjectcompetitionsuk_UA
dc.subjectcoachuk_UA
dc.subjectathlete's individualityuk_UA
dc.titleОсобливості психологічного супроводу висококваліфікованих фехтувальників в змагальному періодіuk_UA
dc.title1Peculiarities of psychological support of highly qualified fencers in the competitive perioduk_UA
dc.title22022
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Shylova_magisterska.pdf.pdf
Розмір:
760.38 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: