Аналіз випадків раптової смерті в спорті та рекомендовані заходи з їх попередження

dc.contributor.advisorМарцінковський І. Б.uk_UA
dc.contributor.authorЛєшан, Г. Г.
dc.date.accessioned2022-12-22T11:11:32Z
dc.date.available2022-12-22T11:11:32Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionЛєшан, Г. Г. Аналіз випадків раптової смерті в спорті та рекомендовані заходи з їх попередження : магістерська робота ; спец. 017 ''Фізична культура і спорт'' / Г. Г. Лєшан ; наук. кер. І. Б. Марцінковський. – Миколаїв : НУК, 2022. – 81 с.uk_UA
dc.description.abstractОднією з умов розвитку сучасного цивілізованого суспільства є турбота про збереження, зміцнення і покращення здоров’я людини з метою збільшення активної тривалості життя. Одним із напрямків збереження і зміцнення здоров’я людини є заняття фізичною культурою і спортом. Оздоровча направленість системи фізичного виховання можлива при обов'язковому лікарському контролі за тими, хто займається фізичною культурою та спортом. Попри постійний лікарський контроль спортсменів та фізкультурників, час від часу в засобах масової інформації появляються повідомлення про випадки раптової смерті спортсменів. Смерть будь-якої людини, а тим більше молодого, здорового спортсмена чи спортсменки, є трагедією, завжди має суспільний розголос, створює негативне тло у заходах поширення фізичної культури і спорту. Факти раптової смерті здорових, фізично розвинених людей, у тому числі й спортсменів, здавна дивувало пересічних громадян, а медиків цікавило, що стало причиною цієї смерті та які зміни в організмі стали підґрунтям її виникнення. Найбільше привертала увагу раптова смерть і зміни з боку серця. Мета дослідження – збір інформації випадків раптової смерті у спортсменів, науковий аналіз літератури з цього питання та розробка рекомендацій тренерам-педагогам і спортсменам для унеможливлення подібних випадків на тренуваннях та показових виступах атлетів. Завдання дослідження зумовлене поставленою метою і передбачає: 1. збір інформації випадків раптової смерті у спортсменів різних спортивних спеціалізацій з доступних джерел за останні десятиліття; 2. вивчення стану проблеми дослідження та науковий аналіз літератури з питань раптової смерті та нетравматичної раптової смерті спортсменів; 3. виділити основні причини раптової смерті серед спортсменів;4. запропонувати рекомендації щодо сучасних методів попередження трагічних випадків серед осіб, які займаються фізичним вдосконаленням під час тренувальної підготовки і показових виступів. Наукова новизна дослідження полягає у систематизації й ретроспективному аналізі відомих фактів раптової смерті спортсменів різних спеціалізацій та узагальнення рекомендацій з попередження подібних випадків серед спортсменів.uk_UA
dc.description.abstract1One of the conditions for the development of a modern civilized society is concern for the preservation, strengthening and improvement of human health in order to increase the active life span. One of the ways to preserve and strengthen human health is physical education and sports. Health orientation of the system of physical education is possible with mandatory medical supervision of those who are engaged in physical culture and sports. Despite the constant medical control of athletes and sportsmen, from time to time there are reports in the mass media about cases of sudden death of athletes. The death of any person, and even more so of a young, healthy sportsman or sportswoman, is a tragedy, always has public publicity, creates a negative background in measures to spread physical culture and sports. The facts of sudden death of healthy, physically developed people, including athletes, have long surprised ordinary citizens, and doctors were interested in what caused this death and what changes in the body became the basis for its occurrence. Sudden death and changes in the heart attracted the most attention. The purpose of the study is to collect information on cases of sudden death in athletes, scientific analysis of the literature on this issue, and development of recommendations for coaches, educators and athletes to prevent similar cases during training and demonstration performances of athletes. The task of the research is determined by the set goal and involves: 1. collection of information on cases of sudden death among athletes of various sports specializations from available sources over the past decades; 2. study of the state of the research problem and scientific analysis of the literature on sudden death and non-traumatic sudden death of athletes; 3. to highlight the main causes of sudden death among athletes; 4. to offer recommendations on modern methods of preventing tragic incidents among persons engaged in physical improvement during training and demonstration performances. The scientific novelty of the study consists in the systematization and retrospective analysis of known facts of sudden death of athletes of various specializations and the generalization of recommendations for the prevention of similar cases among athletes.uk_UA
dc.description.provenanceSubmitted by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-22T11:10:01Z No. of bitstreams: 1 Lieshan_magisterska.pdf.pdf: 1312379 bytes, checksum: 1bb62243a6b0850186987c93e885d873 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-22T11:10:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Lieshan_magisterska.pdf.pdf: 1312379 bytes, checksum: 1bb62243a6b0850186987c93e885d873 (MD5)en
dc.description.provenanceApproved for entry into archive by Диндеренко Катерина (kateryna.dynderenko@nuos.edu.ua) on 2022-12-22T11:11:04Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Lieshan_magisterska.pdf.pdf: 1312379 bytes, checksum: 1bb62243a6b0850186987c93e885d873 (MD5)en
dc.description.provenanceMade available in DSpace on 2022-12-22T11:11:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Lieshan_magisterska.pdf.pdf: 1312379 bytes, checksum: 1bb62243a6b0850186987c93e885d873 (MD5)en
dc.identifier.urihttp://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/6426
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectраптова смертьuk_UA
dc.subjectхвороба серцяuk_UA
dc.subjectдіагнозuk_UA
dc.subjectсерцеuk_UA
dc.subjectсмертьuk_UA
dc.subjectсерцевий приступuk_UA
dc.subject017 ''Фізична культура і спорт''uk_UA
dc.subjectsudden deathuk_UA
dc.subjectheart diseaseuk_UA
dc.subjectdiagnosisuk_UA
dc.subjectheartuk_UA
dc.subjectdeathuk_UA
dc.subjectheart attackuk_UA
dc.titleАналіз випадків раптової смерті в спорті та рекомендовані заходи з їх попередженняuk_UA
dc.title22022
dc.typeOtheruk_UA

Файли

Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Lieshan_magisterska.pdf.pdf
Розмір:
1.25 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
магістерська робота
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
7.05 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: