«Проект системи вентиляції і опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс».

Ескіз недоступний

Дата

2023

Автори

Янкул, Антон Віталійович
Yankul, A. V.

Назва журналу

Номер ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Кваліфікаційна робота на здобуття ступеня вищої освіти «бакалавр» на тему «Проект системи вентиляції і опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс». Метою квaлiфiкaцiйної роботи є проектувaння системи вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії з дослідженням теплових завіс. Об’єкт кваліфікаційної роботи є Калуська деревообробна компанія, розташована за адресою: вул. Промислова 13, мiсто Калуш, Івано-Франківська область. У представленій до захисту кваліфікаційній роботі було виконано проектування систем вентиляції та опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс. Модернізовано систему водяного опалення деревообробної компанії. Запропоновані схеми у яких повітря, в холодний період року повертається в приміщення, що дозволяє значно зменшити втрати теплоти й знизити витрату припливного повітря. Запроваджено систему очищення видаляємого повітря, систему аспірації з можливістю його рециркуляції в холодний період сезону. При проектуванні систем опалення застосовані сучасні регулюючі, запірно-регулюючі пристрої. Основні результати кваліфікаційної роботи опубліковані у ХІ Студентському міжвузівському науково-практичному форумі "Енергозбереження як енергетична безпека України". Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти складається із вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел та графічної частини. Повний обсяг роботи налічує 106 сторінок друкованого тексту. Робота містить 17 таблиць; 23 рисунка.

Опис

Янкул, А. В. «Проект системи вентиляції і опалення Калуської деревообробної компанії «Mercury holding grup» у м. Калуш з дослідженням теплових завіс» : бакалаврська робота ; 144 "Теплоенергетика" / А. В. Янкул ; наук. кер. І. О. Жувагіна. – Первомайськ : ПННІ НУК, 2023. – 107 с.

Ключові слова

теплоенергетика, опалення, вентиляція, енергозбереження, системи аспірації, очищення, енергозбереження, модернізація, 144 "Теплоенергетика"

Бібліографічний опис